Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Controlling personalny

   

  Controlling personalny - przenosi controlling na funkcję personalną. Na poziomie operacyjnym controlling personalny orientuje się według celów osobowych, tzn.:- planowanie i ustalanie wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej,- kontrolę jako porównywanie stanów faktycznych z pożądanymi,- analizę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Business Process Reengineering (BPR)

   

  Business Process Reengineering (BPR) - jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania polegająca na radykalnym przeprojektowaniu procesów w przedsiębiorstwie  w celu poprawy osiąganych wyników (koszty, jakość). Metoda BPR jest stosowana przez przedsiębiorstwa, dla których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje analiz

   

  Analiza break-even - jest to analiza relacji między całkowitą wysokością sprzedaży i całkowitym jej kosztem, określająca rentowność na różnych poziomach wielkości produkcji i sprzedaży. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes Plan

   

  Biznes Plan - formalny dokument przedstawiający zamierzone przez przedsiębiorstwo przedsięwzięcie rynkowe, ocenę jego realności, sposób i strategię korzystnej realizacji, kompetencje menedżerów i pracowników oraz koszty i spodziewane zyski stanowiące uzasadnienie celowości użycia własnych środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym

   

  globalna konfiguracja – polega na lokowaniu poszczególnych rodzajów działalności firmy w tych miejscach globu, gdzie mogą być realizowane najbardziej efektywnie (np. produkcja tam gdzie tania siła robocza)

  globalna koordynacja – taki dobór serii powiązań, współpracy i uzgodnień pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo transakcyjne

   

  Przywódca prowadzi nieustanną wymianę ze swoimi podwładnymi, co jest konsekwencją odmienności ich interesów; dąży do uzyskania jak najwyższej efektywności, używając kombinacji władzy formalnej i nieformalnego wpływu. Rozpoznaje, modyfikuje i spełnia potrzeby i oczekiwania podwładnych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo transformacyjne

   

  Jest procesem, w którym wizja organizacji zostaje sformułowana i przekazywana przez charyzmatyczną osobę, w udany sposób posługującą się kontaktami wewnątrz i na zewnątrz organizacji w celu uzyskania innowacyjności, komunikatywności i elastyczności na wszystkich związanych ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy skutecznych przywódców

   

  cechy przywódcze – elastyczność, otwartość wobec otoczenia, ambicja, orientacja na osiąganie dobrych efektów, asretywność, zdolność do współpracy, zdecydowanie, spolegliwość, chęć wywierania wpływu na innych, energiczność, wytrwałość i konsekwencja, zaufanie do siebie, odporność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo

   

  Przywództwo - jest to oddziaływanie na zachowanie innych; rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba – przywódca – jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega jej z powodu więzi, jaka ich łączy, z powodu autorytetu, jakim obdarzył...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja

   

  Centralizacja – polega na skupieniu wszystkich niemal uprawnień do podejmowania decyzji, wydawania poleceń i dysponowania zasobami, materiałami i ludzkimi na najwyższych szczeblach organizacji.

  Wady:

   

  zbyt długi czas przepływu informacji

  przeciążenie kanałów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt

Do góry