Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie zintegrowane

   

  Zarządzanie zintegrowane - całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie na poszczególnych szczeblach różni się z uwagi na strukturę funkcji (zadań)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch logistyczny

   

  Łańcuch logistyczny - przedsiębiorstwa obecnie w coraz większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi czynnościami, sferami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA MARKETINGOWA

   

  LOGISTYKA MARKETINGOWA to zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów; funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne komponenty systemu logistycznego, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów marketingowych.

  Strategie logistyczne mieszczą się w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja marketingowa

   

  Koncepcja marketingowa - (Kotler) opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci.. K. marketingowa opiera się na 4 głównych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel

   

  Handel - (Blaik) najbardziej rozwinięta forma procesu cyrkulacji i obrotu towarowego, w której pojawia się pieniądz jako pośrednik wymiany. Sfera, w której ma miejsce dokonywanie w sposób zawodowy i wyspecjalizowany czynności pośrednictwa w sferze wymiany towarowej, tj. dokonywanie procesów nabywania dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

   

  Funkcje zarządzania - wg poszczególnych definicji: planowanie i organizacja - L.Poth 1970, planowanie organizowanie controlling - R.Ballon 1973, planowanie sterowanie kontrola - P.Trumann ’76, W.Lück ’84, R.Jünemann ’89, kształtowanie sterowanie kontrola – J.Krulis-Ronde ’77, planowanie realizacje kontrola -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty logistyczno-marketingowe

   

  Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania rynku

   

  Badania rynku (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie elementy rynku, podaż, popyt, cenę.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE PODSTAWOWE DEFINICJE

   

  ZARZĄDZANIE, w prakseologii działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego celem.Istotą funkcji z. jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich i rzeczowych)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard)

   

  Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - jest to koncepcja zrównoważenia klasycznych finansowych mierników oceny innymi strategicznie ważnymi parametrami niefinansowymi w takich obszarach jak: perspektywa klienta, efektywności procesów wewnętrznych oraz wzrostu i rozwoju. Jest to również skuteczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt

Do góry