Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  PHILIP B. CROSBY

   

  PHILIP B. CROSBY – znany praktyk, doradca i autor kilku książek z zakresu jakości. Jego koncepcja zarządzania jakością opiera się na idei systemu pracy bezusterkowej (zasada „zera defektów”), nowej kulturze przedsiębiorstwa oraz pojmowaniu jakości jako zgodności z wymogami. Założenia jego koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAORU ISHIKAWA

   

  KAORU ISHIKAWA - roli jaką odegrał w japońskim ruchu poprawy jakości w latach 60. zawdzięcza przydomek Ojca Kół Jakości .

  W swojej książce zatytułowanej „What is Total Quality Control?” Ishikawa stwierdza, że istnieje siedem instrumentów „niezbędnych w kontroli jakości”. Te instrumenty to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOSEPH M. JURAN

   

  JOSEPH M. JURAN – był drugim człowiekiem, który zajmował się w Japonii problemami jakości. W 1950 roku wydał obszerne dzieło „ The Quality Control Handbok” ( Podręcznik kontroli jakości), dzięki któremu zyskał ogromne uznanie. Wkrótce po opublikowaniu tejże książki Juran wyjechał do Japonii, by...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W. EDWARDS DEMING

   

  W. EDWARDS DEMING - zwany jest liderem japońskiej rewolucji; był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w sposób metodyczny przekazywał japońskim menedżerom wiedzę na temat jakości. Zanim wyjechał do Japonii, pracował w amerykańskim Biurze Spisów Ludności. Uczył tamtejszych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARYS HISTORII JAKOŚCI

   

  Rozwój przemysłu, automatyzacja, specjalizacja produkcji, wzrost wydajności pracy, to tylko niektóre zjawiska powodujące, że jakość wytwarzanych produktów poddawana była we wczesnych latach 20. inspekcji, by na początku lat 40. zastąpiła ją statystyczna kontrola jakości produkowanych wyrobów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE JAKOŚCI

   

  Czym jednak jest jakość? Jak jest definiowana? Co przez nią rozumiemy?

  Jako się okazuje definicji jakości jest wiele. Wszystkie są dobre i nawzajem się uzupełniają. Analiza występujących w literaturze definicji jakości pozwala na dokonanie następującej klasyfikacji sposobów charakteryzowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM

   

  TQM to sposób zarządzania organizacją, która dąży do ustawicznej partycypacji i współpracy pracowników przy polepszaniu:

  jakości swoich produktów i usług

  jakości swojego działania

  jakości wytyczonych przez siebie celów,

  tak aby uzyskać zadowolenie klientów, szybkie terminy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyty wewnętrzne

   

  Audyty wewnętrzne mają za zadanie sprawdzić czy organizacja działa w sposób w jaki zostało to określone w dokumentach (procedurach, instrukcjach, rozporządzeniach, procesach itp.). Inaczej mówiąc celem audytów jakości jest ocena zgodności (z określonymi wymaganiami) i skuteczności systemu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jakości

   

  Polityka jakości jest to pewnego rodzaju zobowiązanie najwyższego kierownictwa dotyczące jakości. Niestety obowiązek ten narzucany przez normę często jest traktowany jak zło konieczne. Polityki jakości formułowane są przez jedną osobę (najczęściej pełnomocnika ds jakości) i zawierają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

   

  W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie przemysłu. Każda firma posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono sobie, że myślenie jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystania zasobów i możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 763

  praca w formacie txt

Do góry