Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Cechy doskonałych organizacji

   

  Na podstawie formuły 7S Peters i Waterman sformułowali 8 cech najbardziej efektywnych, doskonałych organizacji:

  Obsesja działania – polega na stałym wymuszniu szybkiej analizy pojawiających się problemów, bezzwłocznym formułowaniu odpowiedzi na nie i wdrażaniu wybranych rozwiązań. Z obsesją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział pracy i koordynacja w świecie organizacji

   

  Taylor dążył do określenia w najdrobniejszych szczegółach jednej, najlepszej metody wykonania pracy. W tym celu prowadził badania dotyczące sposobu pracy, ruchów robotników przy posługiwaniu się narzędziami i maszynami lub przy przenoszeniu materiałów oraz racjonalnego ukształtowania oddzielnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergia

   

  Synergia – pojęcie, mechanizmy, sposoby obniżania i podwyższania.

  Synergia – to sposób w jaki różne dziedziny działalności organizacji uzupełniają się lub wspomagają. Współpracujące elementy produkują więcej niż gdyby pracowały osobno. Synergia kładzie nacisk na znaczenie zgodnej i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role menedżera wg Minzberga

   

   

  Rola menedżera – to rola społeczna, polegająca na wytyczniu celów, mobilizacji zespołu do ich realizacji oraz na tworzeniu zespołów organizacyjnych i materialnych warunków działania. Minzberg wyróżnił 10 podstawowych ról menedżera:

  Autorytet formalny i pozycja wynikająca z nominacji, która...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy zarządzania wg Petera Druckera.

   

  Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania:

   

  Zarządzanie współczesne dotyczy przede wszystkim ludzi – jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości oraz maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony pracowników. Ludzie są najważniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TQM - Total Quality Managment

   

  TQM to nowa filozofia tworząca szanse nadążania za kierunkiem wytyczanym przez dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa na całym świecie

   

  Rzeczywiste realizowanie TQM na co dzień oznacza konieczność przełamywania przyzwyczajeń, tradycji a także systematyczne podnoszenie kwalifikacji, wymóg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

   

  Prawa:

  Umieszczenie swoich danych w rejestrze klientów spełniających wymagania norm odnośnie SZJ.

  Powoływanie się na certyfikat w działalności reklamowej i promocyjnej.

  Stosowanie znaku certyfikacyjnego SZJ zgodnie z ustaleniami.

  Otrzymywanie od PCBC zmian uregulowań prawnych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści z certyfikacji

   

  Usprawnienie zarządzania i umożliwienie utrzymania stabilności procesu.

  Dowód wprowadzenia właściwego nadzoru w przedsiębiorstwie.

  Zmniejszenie kosztów i zapewnienie określonej jakości produktu.

  Zwiększenie konkurencyjności firmy jako dostawcy, a zatem i oferowanych przez niego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele przedsiębiorstwa / wg ISO 9000

   

  Osiągnięcie i utrzymanie jakości wytwarzanego wyrobu (usługi), aby ciągle spełniały potrzeby nabywcy,

  Zapewnienie zaufania swojemu kierownictwu, że zamierzona jakość jest osiągana i utrzymywana,

  Zapewnienie zaufania kupującym, że zamierzona jakość jest lub będzie na pewno...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapewnienie jakości

   

  Zapewnienie jakości - jakość stanowi odpowiedzialność wszystkich pracowników. (Jednoosobowo odpowiedzialny jest dyrektor). Zapewnienie jakości skupia się na zapobieganiu występowania błędów poprzez zapewnienie, że każda praca została wykonana dobrze za pierwszym razem. Oznacza to, że wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry