Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  STYLE KIEROWANIA

   

  Na jakość stosunków międzyludzkich w zespole pracowniczym olbrzymi wpływ wywiera osobowość kierownika i jego styl kierowania. Szczególne znaczenie ma tu empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuacje podwładnych i rozumienia ich oraz tolerancja, czyli zdolność do akceptacji odmiennych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /7 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo

   

  Przywództwo - pewien proces, właściwości; jako proces polega na użyciu wpływu bez sięgania po środki przymusu z zamiarem kształtowania celów grupy, organizacji oraz motywowania zachowań nastawionych na osiąganie tych celów; jako właściwość jest zestawem cech przypisywanych jednostkom, które są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady motywowania

   

  Indywidualizacja - polega na traktowaniu każdego z podwładnych w sposób odmienny. Oceniając efekty pracy, jako podstawowe kryterium należy uwzględnić faktyczne kwalifikacje, posiadane predyspozycje, wymagany na danym stanowisku zakres obowiązków. Każdy człowiek posiada własną, indywidualną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja pracowników

   

  MOTYWACJĘ uznaje się za najważniejszą funkcję zarządzania. Celem motywacji jest uzyskanie określonego zachowania drugiej osoby.

  MOTYW - wewnętrzne przekonanie. Istota motywacji polega na doborze określonych bodźców do odpowiednich potrzeb.

  Dwanaście zasad wydobywania z ludzi tego co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /5 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OUTSOURCING

   

  OUTSOURCING wiąże się z nową koncepcją zaopatrzenia, do tej pory firmy zaopatrują się u poszczególnych dostawców (rynek lokalny). Akceptuje dwa aspekty: a) Koncentruje się na kluczowych obszarach działania firmy - oznacza rezygnację z tych dziedzin działalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REENGINEERING

   

  REENGINEERING to fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość i inne. - fundamentalne przemyślenie - postawienie i odpowiedź na pytania: dlaczego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piramida uzdolnień Fayola

   

  Piramida uzdolnień Fayola – określa, jakie kwalifikacje powinien mieć menedżer na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej, w

  organizacjach różnej wielkości, by móc efektywnie zarządzać. Każdej z grup funkcji odpowiadają uzdolnienia:

   

  fizyczne (zdrowie, siła)

  umysłowe (zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELTON MAYO

   

  ELTON MAYO – pod jego przywództwem do firmy wkroczyli psycholodzy, którzy szukali odpowiedzi na pytanie: jak wpływają warunki środowiska pracy mają się do wydajności . Pod jego kierunkiem przeprowadzono w zakładach w Hawthorne EKSPERYMENT. Polegał on na tym, że utworzono 2 grupy: eksperymentalną i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Ford

   

  Henry Ford – przemysłowiec, twórca Ford Motor Company, jako pierwszy wprowadził taśmę produkcyjną (montażową), stosował wszystkie zasady tayloryzmu i realizował produkcję masową. Jako pierwszy wprowadził 5-dolarową dniówkę i 8-godzinny dzień pracy – to pozwoliło mu przyjąć najlepszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Gantt

   

  Henry Gantt – współpracownik Taylora, rozgłos zyskał opracowując wykresy zawansowanych robót, pozwalających porównać faktyczny i planowany przebieg prac. Jego wykresy uwzględniały w planowaniu produkcji czas trwania poszczególnych czynności objętych zadaniem planowym. Wprowadził premiowy system płac...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry