Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zalety i wady delegowania uprawnień

   

   

  Zalety: Pracownik, któremu przekazano część uprawnień przyczynia się do odciążenia menadżera, który może przez to zająć się np. problemami firmy z którymi tylko on sobie radzi. Czasami podwładny może być lepiej przygotowany do rozwiązania konkretnego problemu niż sam menadżer.

  Delegowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegowanie uprawnień

   

  Delegowanie uprawnień –to powierzanie przez menadżerów swoim podwładnym części swoich obowiązków i uprawnień.

  Autorytet formalny – władza zalegalizowana przez organizację.

  Autorytet nieformalny – szacunek pracowników (nie posiada jednak funkcji kierowniczej).

  Podstawową przyczyną delegowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mc GREGOR

   

  Mc GREGOR – był twórcą teorii “X i Y”, która jest odzwierciedleniem postrzegania pracownika przez pryzmat pozytywny “Y” i negatywny”. Nie należy postrzegać pracownika wyłącznie negatywnie lub pozytywnie – wszystko jest zależne od danej sytuacji. Pracodawca przyjmując nas do pracy postrzega nas...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy racjonalnego podejmowania decyzji

   

  Etapy racjonalnego podejmowania decyzji – rozeznać i zdefiniować sytuację decyzyjną; zidentyfikować właściwe warianty i ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i konsekwencji; wybrać wariant najlepszy; wdrożyć wybrany wariant; obserwować i ocenić rezultaty wybranego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja nieformalna

   

  Mała grupa – to zbiór osób stykających się ze sobą na tyle, aby każda z nich zyskała zasób wrażeń o pozostałych osobach jako indywidualnych wystarczający co najmniej do utrwalenia sobie samego faktu ich obecności.

  Organizacja nieformalna stanowi sieć osobistych powiązań między pracownikami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna

   

  Struktura organizacyjna jest to ogół takich stosunków między częściami zorganizowanej całości oraz między nimi a całością, które mają znaczenie ze względu na jej organizację. Tak zdefiniowana struktura organizacyjna jest przedstawiona w dwóch ujęciach: statycznym i dynamicznym.

  Statyczna struktura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

   

  Wirtualny – (z łac. wirtus – moc) skuteczny, teoretycznie możliwy

  Korporacja wirtualna jest tymczasową siecią niezależnych przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców, a nawet konkurentów, połączonych dzięki technologii informacyjnej by natychmiast wykorzystać nadarzającą się, szybko mijającą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl zarządzania europejskiego

   

   

  Większa stabilność zatrudnienia, nawet w warunkach kryzysu

  Wolniejszy awans, dłuższe okresy realizacji podstawowych zadań

  Częstsza rotacja na stanowiskach pracy (praca w różnych jednostkach organizacyjnych).

  Ostrożne posługiwanie się technokratycznymi instrumentami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy sytuacji kryzysowej

   

  Wykrywanie sygnałów:

  obejmuje właściwą interpretacje pierwszych sygnałów które pojawiają się przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, wskazują na możliwość jej wystąpienia

  przygotowanie i działania prewencyjne:

  polega na wykonywaniu wszystkiego co możliwe w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style kierowania ludźmi

   

  Wybór takiego a nie innego stylu kierowania warunkowany jest przez cały szereg czynników.

  Pierwszą grupę stanowią wewnętrzne czynniki modyfikujące. Są to doświadczenia lidera z zakresu kierowania grupą i jego ocena tych doświadczeń. Innymi słowy chodzi tu o postrzeganie siebie samego w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /6 647

  praca w formacie txt

Do góry