Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wydajność

  Charakterystyka

  Wydajność to ekonomiczna miara efektywności odnosząca wielkość produkcji do wielkości zasobów użytych do jej wytworzenia.

  Wydajność można oceniać na różnych poziomach analizy i w różnych formach. Poziom wydajności to skala w jakiej wyliczamy lub definiujemy wydajność. Na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma dot-com

  Charakterystyka

  Firma dot-com to określenie firmy która większość swojej działalności przeprowadza za pośrednictwem Internetu, zwykle poprzez stronę internetową w prestiżowej domenie z końcówką .com.

  Obecnie tego typu określenie ma nieco pejoratywne zabarwienie związane z pęknięciem bańki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZNES PLAN

   

  BIZNES PLAN - to projekt opisujący zamierzenia gospodarcze przedkładany inwestorom lub instytucjom kredytowym. Pomaga on w 3 dziedzinach:

  w sfinansowaniu inwestycji - jest środkiem, za pomocą którego można przekonać pożyczkodawców czy inwestorów, że dane przedsięwzięcie zasługuje na uwagę i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA BIZNES-PLANU

   

  Zakres merytoryczny planu to trzy grupy tematyczne:

  Badanie przedsiębiorstwa, czyli opis i analiza, szacowanie możliwości wprowadzenia zmian, ogólna opinia o przyszłej działalności.

  Opracowanie zasadniczego planu – szczegółowa analiza, plan przekształceń i rozwoju.

  Plan wprowadzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /9 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY KONSTRUKCJI BIZNES-PLANU

   

  Nie istnieje algorytm na przygotowanie efektywnego, skutecznego biznes-planu, lecz istnieją pewne reguły, których należy przestrzegać przy jego konstrukcji. Należy zachować przejrzystą i czytelną strukturę planu.

  Dobrze skonstruowany biznes-plan powinien zawierać przynajmniej następujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE I ZAKRES BIZNES-PLANU

   

  W każdym biznes-planie najważniejszy jest cel. Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu.

  Cele można podzielić na:

  cele strategiczne

  cele taktyczne

  cele operacyjne

   

  Cele strategiczne – to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np.:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE BIZNES-PLANÓW

   

  Najczęściej występuje jako plan przedsięwzięcia dochodowego, to jest skierowanego na przyszły dochód, zysk. W zależności od potrzeb i tematu poruszanego w biznes-planie, można otrzymać dokładniejsze określenia:

  plan małego biznesu

  plan zadania inwestycyjnego

  plan modernizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNE CECHY BIZNES-PLANÓW

   

  Mimo znacznych różnic między biznes-planami, można wyodrębnić wspólne cechy takie jak:

  celowość,

  konkretność,

  zwięzłość,

  przejrzystość,

  kompleksowość,

  funkcjonalność,

  realność,

  użyteczność,

  elastyczność

  Te dziewięć cech stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA BIZNES-PLANU

   

  Istotą biznes-planu jest sformułowanie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego (konkretnego przedsięwzięcia) lub zestawu zadań do wykonania, celów, środków i sposobów działania.

  Przedsięwzięciem planowanym może być na przykład: inwestycja finansowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Po co mi biznes plan?

   

  Wszyscy początkujący przedsiębiorcy kierują swoje wszystkie działania na zdobycie rynku, a właściwie – miejsca na rynku. W warunkach silnej konkurencji wejście na rynek jest bardzo trudne. Nawet oferta nowych, doskonalszych, jakościowo lepszych produktów lub usług nie gwarantuje utrzymania się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Keira Dodano /18.04.2011 Znaków /1 314

  praca w formacie txt

Do góry