Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Schemat biznes planu

   

  W odróżnieniu od dotychczasowych planów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, składających się z szeregu tabel, biznes plan ma formę opisową , ewentualnie tabele stanowią załączniki do planu. Całość obejmuje stan aktualny, analizę dotychczasowej działalności i warunków działania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /7 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje biznes planów

   

  Biznes plan - to plan prowadzenia interesów firmy. Tak ogólne określenie biznes planu oznacza, iż można wyodrębnić kilka jego rodzajów. Dokładność i obszerność biznes planu zależy od wielkości oraz rodzaju przedsięwzięcia. Duże przedsięwzięcia wymagają bardzo szczegółowych biznes pIanów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fukncje biznes planu

   

  W dobie głębokiej restrukturyzacji i przemian własnościowych w gospodarce polskiej poszerza się zakres stosowania biznes planu, np.: podczas procesu prywatyzacji, którego pierwszym etapem jest utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, przed przejściem do drugiego, zasadniczego etapu polegającego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie biznes planu

   

  Umiejętność sporządzania poprawnego pod względem formy i treści biznes planu nie jest powszechna i wielu polskim przedsiębiorcom sprawia duże trudności. Opracowany biznes plan (będący planem strategicznym) musi być stale uaktualniany, zwłaszcza pod wpływem zmieniających się trendów rynkowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan

   

  Biznes plan - plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim można wyrazić istotę coraz bardziej popularnego u nas terminu angielskiego " business plan ". Znajduje on zastosowanie zarówno w różnych sferach działalności biznesowej, jak i w różnych okresach czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking - źródła informacji

  Charakterystyka

  Można wyróżnić następujące rodzaje benchmarkingu: wewnętrzny (gdzie wzorcami do porównań są obiekty znajdujące się w przedsiębiorstwie), zewnętrzny (nazywany też konkurencyjnym, przedmiotem analizy są w nim rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo z tej samej branży)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia personalna - rodzaje

  Definicja

  Strategia personalna jest to długofalowa koncepcja dotycząca zasobów pracowniczych, zmierzająca do właściwego ich ukształtowania i zaangażowania, celem wsparcia organizacji w osiągnięciu powodzenia. Chodzi tutaj o strategię funkcjonalną - składową strategii firmy, powiązaną z innymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal internetowy

  Portal internetowy

  Portal internetowy to taki rodzaj serwisu informatycznego (informacyjnego), poprzez który użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin. Zazwyczaj portale internetowe zawierają mechanizmy internetowa|wyszukiwania informacji, plików, stron WWW. Wiele portali internetowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny transferowe

  Charakterystyka

  Ceny transferowe są to ceny towarów, usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami, np. różnymi częściami międzynarodowego przedsiębiorstwa. Ponieważ cen tych nie wynegocjowano na wolnym rynku, mogą różnić się od transakcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /1 527

  praca w formacie txt

Do góry