Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Jak skutecznie oceniać kompetencje?

   

  Najistotniejszym bogactwem organizacji są ludzie chętni do wykonywania swojej pracy na najwyższym poziomie posiadanych kompetencji. Ale jak badać poziom kompetencji pracowników i jak wykorzystać uzyskane informacje ? Odpowiedzią na powyższe pytania jest metoda zwana Centrum Oceny (Assessment/Development...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy i rodzaje kompetencji

   

  Istnieją różne poglądy na temat elementów kompetencji. Niektórzy utrzymują , że pojęcie kompetencji obejmuje zachowanie poszczególnych osób w trakcie pełnienia powierzonych im funkcji oraz wiedzę i umiejętności , które mają wpływ lub też leżą u podstaw tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników

   

  Kompetencje jako potencjał przyczyniający się do osiągania określonych wyników zostały spopularyzowane przez Boyatzisa (1982). Stworzył je na podstawie badań, które dowiodły, że istnieje tylko jeden czynnik pozwalający na odróżnienie menadżerów, którzy odnoszą sukcesy, od takich których działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

   

  Określenie zarządzanie przez cele (ZPC) zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w 1954r. w jego książce „The Practice of Management” ( Praktyka zarządzania). Od tego czasu ZPC wywołało wiele dyskusji, ocen i badań. Opracowano dużo podobnych programów, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /6 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceniania pracowników

   

  Zgromadzona do tej pory wiedza na temat technik oceniania jest bardzo obszerna. Całe zastępy badaczy weryfikowały różne sposoby skutecznego oceniania. Istnieje wiele metod oceny, różniących się pod względem oferowanych wyników, silnych i słabych stron, możliwości uniknięcia wymienionych problemów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi

   

  Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest umożliwienie firmie osiągnięcia sukcesu dzięki zatrudnionym w niej ludziom. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, cele ZZL można sformułować następująco:

  zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących element procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /7 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi

   

  Termin „zarządzanie zasobami ludzkimi ”nie jest wcale nowy. Był już w użyciu ponad czterdzieści lat temu, choć wówczas stosowano go wymiennie z terminem „zarządzanie personelem”. Filozofia ZZL nie była znana w swej skończonej formie aż do połowy lat osiemdziesiątych, jednakże jej początki sięgają...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

   

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji- ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI

   

  Termin organizacja jest bardzo szeroko definiowany. Podnosząc problem ontologiczny mogę stwierdzić, że jej geneza sięga starożytności. Obecnie pojęcie to można wiązać z dwoma kategoriami jako:

  organizacja społeczna

  organizacja gospodarcza

  Biorąc pod uwagę organizacje społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /10 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co powinien zawierać biznes plan

   

  1 . Co jest celem firmy ?

  2. Gdzie ona jest (lub będzie) zlokalizowana ?

  3. Jak będzie przebiegał proces wytwarzania produktów (czy świadczenia usług) ?

  4. Kiedy firma zacznie przynosić zyski ?

  5. Dlaczego ma szanse przynieść sukces ?

  6. Jaka jest opłacalność (zyskowność) przedsięwzięcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /884

  praca w formacie txt

Do góry