Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zasady negocjacji

   

   

  Negocjowanie obejmuje następujące obszary:

  Cena

  Data wygaśnięcia kontraktu

  Jakość oferowanych dóbr i usług

  Wielkość zamówienia

  Źródła finansowania

  Ryzyko

  Promocja

  Ubezpieczenie produktu

  Ogólnie można powiedzieć, że liczba zagadnień poddawanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /15 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CZYNNIK SPRAWCZY PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Przedsiębiorczość nie jest terminem jednoznacznym. Jest bliskoznaczna względem przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. Traktuje się przedsiębiorczość jako funkcję zarządu polegającą na podejmowaniu decyzji dla kierowania określonym typem organizacji. Jedni badacze pojęcie to rezerwują dla decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

   

  Przez proces zarządzania rozumie się ciąg, łańcuch, pasmo zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach intencjonalnie wyróżnionych pod pewnym względem jako pewna całość. Krzyżanowski przyjmuje zarządzanie jako wielce złożony proces polegający na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /5 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpiętość kierowania

   

  Rozpiętość kierowania decyduje o liczbie szczebli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii struktur jest sformułowana teza, że im mniejsza przeciętna rozpiętość kierowania, a więc im mniejsza liczba podwładnych kieruje kierownik tym liczba szczebli zarządzania jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA

   

  Celem restrukturyzacji organizacyjnej jest poprawa sprawności i efek­tywności działania kadry zarządzającej poprzez istotne zmiany w struk­turze organizacyjnej. Stosunkowo rzadko występuje jako wyizolowane zjawisko, natomiast często towarzyszy restrukturyzacji zakresu działa­nia czy restrukturyzacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /10 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż wydzielonych części firmy

   

  Pozbywanie się części firm polega na wydzieleniu z firmy pewnych całości i ich sprzedaż innym przedsiębior­stwom lub osobom, tak iż przestają one stanowić całość z firmą macierzystą.

  Sprzedaż części Firmy jest formą normalnych zachowań przedsię­biorstwa, w odpowiedzi na zmiany zachodzące w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie firmy

   

  Nabycie firmy polega na zakupie i włączeniu do przedsiębiorstwa innej firmy lub wyodrębnionej części innej firmy. Transakcja ta przyj­muje przeważnie formę oferty przetargowej

  Wybór firmy (czy jej części), która może być nabyta przez przedsiębiorstwo, odbywa się według różnych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRUKTURYZACJA OPERACYJNA

   

  Restrukturyzacja operacyjna często nazywana jest restrukturyzacją zakresu działania. Podstawowymi przyczynami restrukturyzacji operacyjnej jest zagrożenie przejęciem i wadliwa struktura rządzenia firmą, a także zmiany zachodzące w otoczeniu oraz chęć poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

  Celem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY

   

   

  Projektowanie stanowisk pracy polega na określeniu zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie.

  W ramach projektowania stanowiska pracy mamy do czynienia bezpośrednio ze specjalizacją stanowisk pracy. Określa ona zakres podziału ogólnych działań i zadań na mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zachowań w procesie komunikowania się

   

   

  Różne typy zachowań uczestników komunikowania się pozwalają na wypracowanie najlepszej strategii, która doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu.

  O sprawności funkcjonowania instytucji przesądza bez wątpienia odpowiednia organizacja pracy własnej i podległego zespołu pracowników każdego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /9 987

  praca w formacie txt

Do góry