Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metody rozwiązywania konfliktu

   

  Skupimy się tu na działaniach, które kierownicy mogą podjąć zajmując się bezpośrednio stronami konfliktu. Inne metody, możliwe do zastosowania w rozwiązywaniu konfliktu, obejmują zmiany w strukturze organizacyjnej, na przykład przez rozdzielenie pozostających w konflikcie członków czy działów lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody ograniczania konfliktu

   

  Zazwyczaj kierownicy bardziej troszczą się o wytłumienie konfliktu niż o jego stymulowanie. Metody ograniczania konfliktu zmniejszają wywołane przez niego antagonizmy. Tak więc metody te oddziałują na poziom konfliktu przez uspokajanie, nie zajmują się jednak sprawami, które spowodowały pierwotny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazówki dotyczące stymulowania konfliktu.

   

  W zachęcaniu do konfliktu i jego kontroli podstawowe znaczenie ma postawa naczelnego kierownictwa. Otwarte stwierdzenie, że konflikt jest pożądany — „Chciałbym, żebyście poświęcili trochę czasu na to, żeby pospierać się, aż dojdziecie do decyzji, która wam będzie odpowiadać, zamiast łagodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody stymulowania konfliktu

   

  Większości z nas od dzieciństwa zalecano unikania konfliktu czy nawet nie­zgodności. Mówiono nam: „Przestańcie się bić" albo „Podstaw drugi policzek", albo „Bądź grzeczny i ustąp". Jednakże istniejąca w naszej kulturze tendencja do łagodzenia niezgody, jak wykazała Elise Boulding, nie zawsze jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez komunikowanie się

   

  Zdaniem K. Bienioka zarządzanie przez komunikowanie się polega na budowie i doskonaleniu systemu stałego informowania załogi o głównych celach, problemach przedsiębiorstwa, przyszłych zamierzeniach i aktualnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Bezpośrednim celem jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez motywację

   

  Motywacja jest jednym z najwcześniejszych pojęć, z którymi zmagali się teoretycy i praktycy zarządzania. F.W. Taylorowi przypisuje się tradycyjny model motywowania i naukową organizację pracy. Zatem zarządzanie przez motywację to ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie nurtujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez innowacje

   

  Autorem tej techniki jest J. Juran. Zaprezentował ją na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. H. Bieniok podkreśla, że „zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzenie zmian, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wyniki

   

  W latach 60-tych P.F. Drucker zaprojektował technikę zarządzania, jaką jest zarządzanie przez wyniki, znana też pod nazwą zarządzania przez rezultaty. Według A.K. Koźmińskiego metoda ta posiada wiele elementów wspólnych z techniką zarządzania przez cele. Zakłada formułowanie konkretnych celów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

   

  Technika tego zarządzania została zainicjowana w połowie lat 50- tych w USA i J.W. Humble`a z Wielkiej Brytanii. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych około 30- 50% przedsiębiorstw skłania się ku stosowaniu tejże metody. Według H. Bienioka metoda ta jest bardzo wartościowa, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /4 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring

   

  Monitoring, metoda badań ekonomicznych, polegająca na długookresowej lub stałej obserwacji określonych zjawisk ekonomicznych, dziedzin gospodarki lub wybranych podmiotów gospodarczych, w celu poznania ich reakcji na działanie określonych czynników, zmieniających warunki ich występowania lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt

Do góry