Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Aktuariusz

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 158 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, "aktuariuszem jest fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy." (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracy

  Charakterystyka

  Prawo pracy jest to jedna z gałęzi prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, która świadczona jest na rzecz drugiego podmiotu w sposób dobrowolny, osobiście i za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy

  Charakterystyka

  Przestrzenne rozmieszczenie stanowisk roboczych następuje po rozplanowaniu położenia wydziałów. W związku z tym rozmieszczaniem nie ma żadnych ogólnych reguł odnoszących się do realizacji tego rodzaju zadań.

  Proces rozmieszczania stanowisk roboczych ma charakter prób i błędów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze stanów otoczenia

  Charakterystyka

  Scenariusze stanów otoczenia maja charakter jakościowy(bierze się pod uwagę wiedze autorów scenariusza określając siłę wpływu procesów występujących w otoczeniu na organizację i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk w przyszłości).

  Metoda stanów otoczenia uwzględnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hoshin kanri

  Zgłaszanie propozycji usprawnień jest w japońskich przedsiębiorstwach ukierunkowane poprzez przyjęcie celów dla każdego poziomu organizacji. Metoda opracowania i monitorowania celów nosi nazwę hoshin kanri i jest uważana za kręgosłup kaizen (T. Asada, J. C. Bailes, K. Suzuki 2000, s. 4). Instytut Jurana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja PFRON

  Charakterystyka

  Deklaracja PFRON - jest to dokument, który jest podstawą naliczenia w danej jednostce gospodarczej, odpisu na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozliczenie jednostki z tym Funduszem. Dokument ten jest sporządzany w ujęciu miesięcznym i zawiera on informacje na temat...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henry Louis Le Chatelier

  Henry Louis Le Chatelier był jednym z pięciu głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  Le Chatelier w 1881 roku opublikował regułę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpiętość kierowania

  Definicja

  Rozpiętość kierowania była przedmiotem dużej uwagi wczesnych autorów zajmujących się zarządzaniem. Chociaż nie było zgodnego poglądu co do liczby zatrudnionych, większość autorów było zwolennikami małej rozpiętości - zazwyczaj nie przekraczającej sześciu bezpośrednich podwładnych -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /4 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  Definicja

  Ekologia - to nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem oraz wzajemnych przystosowań i współzależności pomiędzy samymi organizmami. Termin ekologia wprowadził jako pierwszy, niemiecki biolog i ewolucjonista, Ernst Haeckel w 1869 roku [1]. Obecnie terminy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role menedżerów personalnego i liniowego

  Rola menedżera

  Menedżer to członek naczelnego kierownictwa odpowiedzialny za ogólne zarządzanie organizacją; ustala politykę operacyjną i steruje relacjami organizacji z otoczeniem. Role spełniane przez menedżerów:

  decyzyjne, związane np. z alokacja zasobów, rola przedsiębiorcy wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /2 930

  praca w formacie txt

Do góry