Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Czy wywiad gospodarczy może być etyczny?

   

  Wywiad jest dziedziną działalności gospodarczej, która często bywa uznawana za coś z pogranicza przestępczości i wykradania tajemnic. Przeciętny człowiek słysząc to pojęcie wyobraża sobie tajnych agentów z filmów kryminalnych. Praktyka wygląda trochę inaczej szczególnie, jeśli spojrzymy na polski...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczny negocjator

   

  Etyka jest bardzo ważnym aspektem negocjacji. Coraz częściej specjaliści z tej dziedziny wygłaszają zdania o tym, że negocjator skuteczny to negocjator etyczny. Wymaga jednak sprecyzowania co oznacza to określenie. Obserwatorowi stojącemu z boku może się bowiem wydawać, że w rokowaniach obie strony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /6 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka marketingu

   

  Najwięcej kontrowersji co do etyki marketingu budzą następujące dziedziny:

  zdobywanie informacji o konkurencji,

  definiowanie rynku docelowego,

  niepełna prawda lub fałsz w reklamie.

   

  Zdobywanie informacji o konkurencji odbywa się z następujących źródeł:

  od pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła etyki w biznesie

   

  Zasad postępowania i norm etycznych możemy szukać w świętych księgach każdej religii. Znajdujemy je również w wielu dziełach filozoficznych. Wskazują one na pewne kanony zachowania. Każda sekta czy jakakolwiek zbiorowość ma swoje określone normy, które określają swobodę zachowań. Nie koniecznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia etyki

   

  U podstaw etyki leżą zwyczaje moralne, które powstawały prawdopodobnie z chwilą tworzenia się społeczności ludzkich. Zwyczaje takie z czasem stawały się wspólne dla coraz szerszych grup. W ten sposób powstawały normy. Nieprzestrzeganie norm było z czasem karane. W ten sposób zrodziło się prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHATAKTERYSTYKA RYNKU PIWA

   

  Spożycie piwa w Polsce systematycznie rośnie - podczas gdy w 1990 statystyczny Polak wypijał 30.2 litra rocznie, w 1995 roku już 40.5 litra, a w 1997 roku aż 49 litrów. Według prognoz, do roku 2001 produkcja piwa w Polsce wzrośnie o 20.7 procent, wobec średniej dla Europy +2.2 proc. i dla świata 8.2...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola producenta w gospodarce rynkowej

   

  Producent będąc podmiotem gospodarczym decyduje o tym co, ile i w jaki sposób produkować.

  Produkowanie dóbr przez producenta odbywa się w przedsiębiorstwie, jakim jest browar – Leżajsk. Przedsiębiorstwo to będąc własnością prywatną jednej lub wielu osób występuje w podwójnej roli. Polega ona na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie i socjotechnika wprowadzania innowacji

   

  Przedsiębiorstwo powinno więc opracować taką strategię tworzenie i planowania innowacji, która polegałaby na poszukiwaniu szans w rozwoju poszukiwania nowych wyników i inwestowaniu w wiedzę i doskonalenie pracowników, rozwój rynków, nowe technologie, nowe produkty, nowoczesne wyposażenie, kompleksowy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /4 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła inspirowania i opory wobec innowacji

   

  Innowacje są rezultatem procesów innowacyjnych, przez które rozumie się całokształt niezbędnych do przystosowania i praktycznego zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Proces ten rozpoczyna się od dostrzeżenia okazji czy potrzeby wymagającej zaspokojenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /19 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje innowacji

   

  Nowoczesna firma musi być organizacją twórczą. Powinna zatem reagować na działania konkurencji nowymi wyrobami, formami marketingu itp. Twórcza firma na zdolność do twórczości, tj. tworzenia nowych idei, czy pomysłów lub do nowego spojrzenia na znane już idee. „Twórczość – pisze Ross A. Webber –...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /10 924

  praca w formacie txt

Do góry