Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Strategie konkurencyjne Portera

   

  Michael Porter opisuje trzy konkurencyjne strategie, które – jak sądzi – nadają się do szerokiej gamy organizacji w różnych gałęziach1. Porter sugeruje, że jednostka powinna szczegółowo analizować swoją branżę i następnie zdefiniować niszę konkurencyjną, przyjmując jedną z trzech strategii:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /4 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna konkurencja

   

  Myślenie strategiczne uważane jest za niezbędny element skutecznego rozwoju

  organizacji, gdyż wprowadza do niego planowość i racjonalność. Wzrost bez strategii przypomina grę hazardową o wysokim stopniu ryzyka i niepewności. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje jedna, uniwersalna strategia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia jako plan generalny

   

  Koncepcja strategii wywodzi się ze starożytności. Wyraz ten pochodzi z greckiego strategia, co oznacza sztukę dowodzenia. Skuteczni greccy dowódcy wojskowi musieli dowodzić armią, zdobywać i utrzymywać terytorium, bronić miasta przed inwazją, niszczyć nieprzyjaciół, itd. Każdy z tych celów wymagał...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zarządzania strategicznego

   

  misja przedsiębiorstwa – która określa po co i dla czego przedsiębiorstwo istnieje

  wizja strategiczna – wskazuje sytuacje w jakiej przedsiębiorstwo pragnie i może znaleźć się w przyszłości

  cele i zadania – to co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w przyszłości, to co musi być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie nowoczesne przedsiębiorstwem

   

  Zarządzanie nowoczesne przedsiębiorstwem – to zorientowane ryzyko konkurencyjne otoczenia w jakim znajduje się przedsiębiorstwo które powinno być otwarte na zmiany.

   

  Myślenie: kompleksowe, trzeba wykorzystać wszystkie środki jakie przedsiębiorstwo posiada do realizacji zadań.

  Na sukcesy mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza SWOT.

   

  Jest to podstawowa metoda. Musimy w niej sporządzić listy szans i zagrożeń, które mogą pojawić się w otoczeniu i atutów, czyli mocnych i słabych stron organizacji. Można sporządzać analizę SWOT jako samą analizę SWOT, natomiast jeśli jest ona wynikiem systematycznie prowadzonej analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie

   

  Pojęcie to wiąże się z rozwojem zarządzania. Zarządzanie jako takie pojawiło się pod koniec XIV w. Zaczęto wtedy mówić o naukowym zarządzaniu, zaczęto zwracać uwagę na wydajność pracy. Człowiek był przysłowiowym trybikiem w maszynie i robiono wszystko by ten trybik robił jak najwięcej. Na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /9 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja nowych zjawisk jako wersja starych zjawisk.

   

  W miarę nabierania doświadczenia, w miarę pracy w firmie bardzo często popadamy w rutynę. nabieramy coraz większego doświadczenia i w momencie pojawienia się problemu staramy się rozwiązać go tak jak sobie radziliśmy z tym dotychczas i to przynosiło sukcesy, ale bardzo często jest tak że nowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina

   

  Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie.

  Zarządzanie jest szerszym pojęciem niż planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /8 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie czynnika czasu dla bezkonfliktowego wdrażania zmian organizacyjnych.

   

  Przygotowanie zmian organizacyjnych wywołuje dylemat. Prze­strzegając zasad ekonomii, wszystkie zmiany powinny przebiegać w bardzo krótkim okresie, aby przebudowana organizacja doznała jak najmniej zakłóceń. Związane są one z równoległym funkcjonowaniem starych i nowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 767

  praca w formacie txt

Do góry