Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metody portfelowe w analizie strategicznej

   

  Metody portfelowe w analizie strategicznej głównie dotyczą analizy stanu przedsiębiorstwa w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje bądź będzie znajdować. Metody portfelowe mają za zadanie :

  Ukazanie zrównoważenia bądź niezrównoważenia rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą prostych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza strategiczna i jej podstawowe metody

   

  Analiza strategiczna jest podstawowym elementem konstruowania przyszłej strategii firmy. Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje oraz przedstawia ewentualne perspektywy na przyszłość. Do obszarów analizy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne przedsiębiorstwa

   

  Cele i zadania, a więc to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w przyszłości oraz to, co musi zrobić, aby zapewnić sobie warunki długotrwałej egzystencji i osiągnąć te cele.

  Do ( głównych ) celów strategicznych można zaliczyć:

  Maksymalizację zysku lub osiągnięcie zadawalającego poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja firmy

   

  Wizja firmy- opis wizerunku przedsiębiorstwa w stosunkowo odległej przyszłości przedstawiający wynik jego rozwoju ( pozycja na rynku i w otoczeniu ), przy założeniu możliwie najlepszych uwarunkowań i zgodnie z nadziejami oraz marzeniami kierownictwa. Wizja oznacza punkt orientacyjny wskazujący stan...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja firmy

   

  Misja firmy- koncepcja biznesu firmy, idea jaj rozwoju, jej przesłanie; ogólna obietnica wyrażona w kategoriach rynkowych. Określa ona powód istnienia firmy, nadaje ogólny kierunek jej rozwoju i określa pośrednio dziedziny, którymi jest w stanie się zająć i chce się zajmować. Określenie misji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary analizy przedsiębiorstwa

   

  Obszarami analizy przedsiębiorstwa jest: otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie globalne. Na otoczenie konkurencyjne składają się: klienci, dostawcy i konkurenci. Jeśli chodzi o dostawców oddziałują oni na decyzję przedsiębiorstw w różny sposób, polega to między innymi na kształtowaniu cen towarów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategoczne i etapy

   

  Zarządzanie strategiczne – to proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania rozumianego jako realizację opracowanej strategii. ZS zwraca uwagę na analizy otoczenia firm. ZS buduje strategię.

   

  Etapy zarządzania strategicznego:

  Analiza i prognozy – analiza otoczenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzania wg P.Druckera i Griffina

   

  Wg Griffina – zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie.

   

  Wg Druckera – zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis analizy SWOT

   

  Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /8 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw

   

  Po części teoretycznej warto przedstawić kilka przykładów aliansów polskich przedsiębiorstw istniejących w rzeczywistości.

  Motywem polskiego właściciela przedsiębiorstwa Polkolor było dążenie do uniknięcia bankructwa za wszelką cenę. Alians za znanym francuskim koncernem, nawet na trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /7 831

  praca w formacie txt

Do góry