Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Earned Value

  Podstawowymi obszarami kontroli realizacji projektu są: koszt, czas oraz jakość. Dla każdego z obszarów przyjąć należy kryteria, które pozwolą na identyfikację stanu wdrożenia. Nadzorowane powinny być wszystkie obszary, jednakże w praktyce zarządzania projektami często ogranicza się nadzór do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjowanie Projektu

  Charakterystyka

  Ten etap obejmuje wszelkie działania przygotowujące i rozpoczynające realizację projektu. Właśnie w tym miejscu rozpoczyna się proces planowania całego przedsięwzięcia. Ma on na celu zapewnienie, że projekt posiada solidny "plan bazowy", aby wszyscy główni decydenci zrozumieli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploracja danych

  Charakterystyka

  Eksploracja danych (ang. data mining) jest to proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w danych|bazach danych oparty o i Ekonometria|metody statystyczne i techniki inteligencja|sztucznej inteligencji. Wiedza ta nie wynika bezpośrednio z samych danych, ale z faktu, iż to właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan szkoleń

  W zarządzaniu zasobami ludzkimi szkolenie rozumiane jest jako pewien element systemu kadrowego, skierowane na utrzymanie i poprawę efektywności pracowników w firmie. Jest, zatem procesem ukierunkowanym na uzyskanie przez uczestników nowych umiejętności i zmianę ich zachowań. Zmiana ta ma umożliwić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /5 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów zarządzania jakością

  Zastosowanie w przemyśle

  System jakości zgodny z normami ISO serii 9000 początkowo był wdrażany przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem zbrojeniowym i energii jądrowej. Specyfika tych branż nie dopuszcza dostarczania wadliwych wyrobów, w związku z czym dokonywano ścisłej kontroli po produkcji, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /7 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt relacyjny

  Szczególny rodzaj transakcji (kontraktu) zaakcentowali w awojej pracy J. K. Master, G. Miles, D. D'Souza oraz J. P. Orr [1]. Wyróżnia się on ścisłymi powiązaniami pomiędzy odrębnymi jednostkami, które ograniczają wpływ rynku na warunki wymiany. Na podstawie zastosowanego przez autorów nazewnictwa w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa intensywności celów

  Charakterystyka

  Kierownicy firmy po rozpoznaniu otoczenia, sformułowaniu misji, określeniu słabych i mocnych stron firmy stoją przed problemem określenia celów długookresowych firmy. Cele te wyrażają aspiracje i zamierzenia kierowników, które maja być wyrażone w pewnym horyzoncie czasowym. Poziom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna a projekty

  Charakterystyka

  Struktura organizacyjna firmy ma istotny wpływ na zdolność organizacji do zarządzania projektami. Omówimy tu trzy podstawowe rozwiązania: strukturę funkcjonalną, macierzową oraz projektową.

  Żaden z tych modeli nie występuje w praktyce w formie idealnie czystej. Zwykle firmy wybierają z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena organizacji

  Istota procesu samooceny organizacji

  Proces samooceny organizacji pozwala na dokładne określenie mocnych stron organizacji oraz obszarów wymagających poprawy. W efekcie procesu samooceny należy zidentyfikować obszary krytyczne (wymagające szczególnej uwagi), sformułować odpowiednie wnioski i w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  System zarządzania strategicznego jest jednym z wielu podsystemów składających się na system zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcjonuje on w ścisłym powiązaniu z podsystemami zarządzania finansami, personelem, produkcją, sprzedażą, marketingiem, i innymi.

  Diagnoza systemu

  Podejmując...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /2 713

  praca w formacie txt

Do góry