Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Cechy skutecznego motywowania

   

  W tym rozdziale przedstawiamy różne opinie na temat mobilizowania ludzi do zwiększania wysiłku podczas pracy.Pracodawca chcąc skutecznie motywować swoich podwładnych, powinien znać podstawowe reguły jakie panują w tej dziedzinie. Aby sprawnie zarządzać należy odpowiednio podejść do pracownika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /3 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie motywacji

   

  Człowiek na co dzień boryka się z mniejszymi bądź większymi problemami, staje przed koniecznością podejmowania bardziej lub mniej ważnych decyzji. Dzieje się tak dlatego, gdyż oddziałują na niego różne bodźce, znajduje się w licznych warunkach, które wymagają pewnej reakcji, wpływają na wybór...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie karier

   

  Planowanie karier w firmie polega na łączeniu indywidualnych planów karier poszczególnych pracowników z planami organizacji. Jest ono prowadzone najczęściej przez dział kadr w centrali przedsiębiorstwa.

  W praktyce stosowane są trzy podejścia do planów zawodowych pracowników.

  Podejście...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój personelu

   

  Kształcenie i rozwój personelu to elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnienie umiejętności i kompetencji pracowników niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym i przyszłym stanowisku pracy. Sprzyja on również poszerzeniu horyzontów poznawczych pracowników rozwijaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagradzanie

   

  Właściwa polityka płacowa jest jednym z najbardziej efektywnych instrumentów zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Jej celem jest przyciągnięcie odpowiednich kandydatów, utrzymanie dobrych pracowników i motywowanie. Istnieje kilka podstawowych typów szeroko rozumianych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ocen pracowników

   

  Ocena obejmuje zazwyczaj ilościowe jak i jakościowe aspekty funkcjonowania poszczególnych pracowników odpowiada na pytanie: czy i w jaki sposób pracownik „pasuje” do konkretnego stanowiska.

  Najczęściej oceny osób zatrudnionych wpływają na decyzje dotyczące wynagrodzeń oraz obsady stanowisk (awanse...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja i selekcja

   

  Rekrutacja jest to przyciąganie przez przedsiębiorstwo bądź inną organizację dużej ilości z punktu widzenia celów selekcji kandydatów. Wyróżniamy rekrutację ogólną i segmentową. Rekrutacja ogólna jest odpowiednia, gdy chcemy przyciągnąć kandydatów na stanowiska bezpośrednio produkcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /3 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie personelu

   

  Ogólnym celem planowania personelu jest identyfikacja przyszłych potrzeb kadrowych. Podstawowymi celami planowania personelu jest;

  Redukcja kosztów personalnych, oznacza to dostosowanie wielkości zatrudnienia do obecnych jak i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa,

  Optymalizacja organizacyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja zarządzania potencjałem społecznym organizacji

   

  Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi. Od tego, kim są, co robią zależy trwanie i zysk przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy właściciel nie wykona wszystkiego własnymi rękoma, nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama.

  Funkcję polegającą na rekrutacji i selekcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

   

  Zanim przejdę do głównego tematu mojego referatu pokrótce przedstawię historię i zadania UE, gdyż po wejściu naszego kraju do UE będą pojawiać się całkiem nowe zawody i te, których dotąd nie znaliśmy.

  Unia europejska – rys historyczny:

  1952r. – powstanie Europejskiej Wspólnoty węgla i Stali...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Diana Dodano /20.04.2011 Znaków /17 899

  praca w formacie txt

Do góry