Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie zmianą przy wdrażaniu systemów informatycznych

  Charakterystyka

  Problematyka wdrażania informowania kierownictwa|Systemu Informacji Menedżerskiej (SIM) jest ściśle powiązana z problematyką zmianą|zarządzania zmianami w organizacji. Każda zmiana wywołuje różnego rodzaju opory wśród pracowników przedsiębiorstwa. Przegląd czynników sprzyjających...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą, obserwuje się w szczególności w dziedzinie automatyzacji i usprawnienia funkcji związanych z realizacją tego procesu. Rozpatrywanie zarządzania wiedzą w aspekcie funkcjonalnym pozwala na wyodrębnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia grupowa

  Technologia grupowa polega na ustaleniu typowego procesu dla zbioru podobnych wyrobów. Technologia ta jest sposobem połączenia w większe mało licznych partii. Technologie grupową stosuje się wówczas, gdy część operacji technologicznych wykazuje podobieństwo do większości operacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing kontraktowy

  Charakterystyka

  Polega on na rezygnacji z samodzielnej realizacji określonej funkcji i powierzeniu jej wykonawstwa niezależnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie określonej umowy o charakterze długoterminowym. W przypadku, gdy zlecone zadania wykonywane były dotychczas we własnym zakresie konsekwencją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO

  Historia normalizacji

  W drugiej połowie XIX wieku dostrzeżono potrzebę ujednolicania parametrów produktów pomiędzy producentami, co zapoczątkowało etap normalizacji branżowej. Specjalizacja przedsiębiorstw w produkcji określonych wyrobów spowodowała, że zauważono konieczność standaryzacji tych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  7 narzędzi TQC

  Charakterystyka

  Zarządzanie jakością stosuje się w ramach ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Stosowanie ma na celu ulepszenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie lepszej jakości usług, produktów. Jest to pewna filozofia zarządzania, rodzaj kultury przedsiębiorstwa. Do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze ostrzeżenie na piśmie

  Charakterystyka

  Pierwsze ostrzeżenie na piśmie wiąże się z wytycznymi procedurami dyscyplinującymi, które składają się z kilku kroków:

  Mniejsze problemy - ostrzeżenie ustne, Powtarzające się mniejsze problem - ostrzeżenie na piśmie Notoryczne nieodpowiedzialne postępowanie - ostatnie pisemne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /3 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie informatycznych systemów zarządzania

  Charakterystyka

  Przedmiotem porównań są najważniejsze kategorie informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Są to ekspertowe, informowania kierownictwa i inteligencja|systemy sztucznej inteligencji. Kryteriami porównań są: główne zastosowania, cel...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL - specyfika

  <centerL.p.</center <centerFunkcje zarządzania zasobami ludzkimi</center <centerZakres negocjacji</center <centerCele zaangażowanych stron </center <centerPracodawcy</center <centerPracowników</center 1. Rekrutacja

  personelu

  - poziom kompetencji,

  - czynności|zakres obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie odpadami

  Definicja

  Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

  Regulacje prawne

  Zasady gospodarowania odpadami reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  o odpadach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /4 038

  praca w formacie txt

Do góry