Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsze kroki w firmie

   

  Pierwszym, niewybaczalnym błędem jest składanie przyszłemu pracownikowi nierealistycznych obietnic w trakcie przyjmowania do pracy. Przyrzeczenia te dotyczą czasami spraw finansowych (np. pensji po okresie próbnym), jak i zakresu obowiązków, możliwości dalszego rozwoju zawodowego i awansu. Konsekwencją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

   

  Pracując od kilku lat jako doradca personalny, na co dzień spotykam się z problemem motywacji pracowników. Pojawia się on nie tylko w rozmowach z kierownikami działów personalnych, ale i z menedżerami starającymi się o zmianę pracy. Z moich obserwacji wynika, że w ciągu tych kilku lat świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy pracowanik - motywacja i wdrażanie

   

  Na rozmowę kwalifikacyjną należy pójść odpowiednio ubranym: estetycznie i w dobrze dobranym stroju (bez płaszcza, koniecznie w czystych butach, skarpetkach i majtkach).

   

  Wdrożenie do pracy czyli adaptacja pracownicza.

   

  Po otrzymaniu angażu pracownik musi zostać wprowadzony do środowiska w jakim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki skutecznego premiowania

   

  W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sfor­mułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się pre­mią jako instrumentem motywowania. Są one następujące:

  1. należy dążyć do nadania premiowaniu charakteru motywowania pozy­tywnego, tj. na tak zwanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy premiowania i ich charakterystyka

   

  Skuteczne wykorzystanie premii jako instrumentu motywowania do pracy wymaga wyboru i opracowania właściwego dla danej grupy pracow­ników lub komórki organizacyjnej systemu premiowania. System premio­wania obejmuje cele (zadania) premiowania, związek między premią a wykonaniem zadań oraz procedury decyzyjne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /6 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia

   

  Premia jest - obok płacy zasadniczej - drugim elementem wyna­gradzania o podstawowym znaczeniu motywacyjnym. Jej szczególne znaczenie w motywowaniu wynika przede wszystkim z tego, że premia ma większy związek z bieżącą efektywnością pracy osiąganą przez pracownika niż ma jego płaca zasadnicza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

  Charakterystyka

  Cena (łac. pretium) to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru. Inne definicje ceny:

  Cena - wstępnie ustalona zapłata za określone dobro lub usługę, Cena - koszt, który musi być poniesiony w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /5 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko prawne

  Charakterystyka

  Ryzyko prawne obejmuje obszar życia społecznego uporządkowany przepisami prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, skarbowego, dewizowego, bankowego i handlowego.

  Normy te regulują stosunki wewnątrz kraju, natomiast międzynarodowe prawo prywatne i publiczne reguluje stosunki między osobami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edwin Hauswald

  Edwin Hauswald (3 września 1868 - 8 marca 1942)

  Działalność

  1886-1891 studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej

  1891-1892 wyjazd na dwuletnie studia w dziedzinie konstrukcji maszyn i elektrotechniki do Berlina i Zurychu

  1893 powrót do kraju i zajęcie się projektowaniem linii tramwajowej we...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienie grupowe

  Definicja

  Zwolnienie grupowe to zwolnienie dokonane przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników oraz z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron. Zwolnienie kwalifikuje się jako grupowe jeśli w ciągu 30 dni obejmuje co najmniej:

  10...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 987

  praca w formacie txt

Do góry