Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ nagradzania w organizacji

   

  Nagradzanie może wpłynąć na postawy, zachowania i motywację.

  Wpływ nagradzania na postawy:

  Jednym z czynników decydujących o osiągnięciach pracownika w pracy jest jego zadowolenie, na które wpływa zarówno kwota, jaka otrzymuje, jak i ta, którą uznałby za właściwą. Na zadowolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popularne strategie motywacji

   

     

  Modyfikacja zachowania – to technika stosująca koncepcję teorii wzmacniania w układzie organizacji. Program ten wychodzi od określenia zachowań, które mają być zwiększone (jak np. wyprodukowanie większej liczby jednostek) lub zmniejszone (jak np. spóźnianie się do pracy). Te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie wzmocnień w organizacjach

   

  Jeśli chodzi o tworzenie wzmocnień w organizacjach to ważny jest nie tylko rodzaj wzmocnienia, ale również wybór odpowiedniego momentu i częstotliwości wzmocnienia.

  Rozróżniamy następujące strategie wzmacniania:

  Schemat oparty na stałej częstotliwości – zapewnia wzmocnienie w ustalonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia

   

  Inny nie mniej istotny problem dotyczy trwałości niektórych zachowań w czasie

  i zmienności innych. Konkretnie teoria wzmocnienia głosi, że zachowanie pociągające

  za sobą nagrody prawdopodobnie będzie powtarzane, a prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowań, których konsekwencją jest kara jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania od strony procesu

   

  Podejście to koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.

  a) Teoria oczekiwań.

  Sugeruje ona, że motywacja zależy od dwóch czynników:

  Od tego, jak silnie czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostkowe potrzeby ludzkie.

   

  Potrzeba osiągnięć – to pragnienie realizacji zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości. Ludzie, u których cecha ta jest wysoka:

  Lubią brać na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów

  Ustalają sobie umiarkowanie trudne cele i podejmują rozsądne ryzyko dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania od strony treści.

   

  Podejście to próbuje odpowiedzieć na pytanie, „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”.

  Podejście od strony hierarchii potrzeb – zakłada, że ludzie mają rozmaite potrzeby, które można uszeregować według ważności:

  Hierarchia potrzeb Maslowa.

  Abraham Maslow twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie potrzeb

   

  Ostatnie grupa błędów wynika ze złego rozpoznania indywidualnych potrzeb pracowników. Truizm "ludzie są różni" w tym wypadku ma fundamentalne znaczenie. Jeżeli wszystkich będziemy obdarzać tymi samymi pomysłami motywacyjnymi, na pewno one nie będą działać prawidłowo. Typowym przykładem jest awans...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnictwo w zarządzaniu

   

  Tym, na co często narzekają pracownicy są konsekwencje nieumiejętności delegowania uprawnień i ograniczanie ich samodzielności. Szefowie bojąc się zaufać swoim podwładnym, ingerują w najdrobniejsze kwestie, nieustannie kontrolują i pozbawiają samodzielności. Warto tu wspomnieć, że brak zaufania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja zwrotna

   

  Kolejnym czynnikiem demotywujacym pracowników jest brak informacji zwrotnej o ich pracy. I nie chodzi jedynie o pochwały, ale o systematyczną ocenę pracy podwładnego. Zadziwiające jest jak wiele osób oczekuje jakiejkolwiek oceny - usłyszenia o tym co robią dobrze, a co budzi zastrzeżenia i co należy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt

Do góry