Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

   

  Filozofia zarządzania przez cele zakłada, że: do najcenniejszych i najmniej wykorzystanych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi, a zwłaszcza kadry kierowniczej.

  W zarządzaniu przez cele menedżer lub podwładny powinien działać nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja do pracy

   

  Jesteśmy u progu nowego tysiąclecia, gdzie świat ulega radykalnym zmianom.

  W przedsiębiorstwach coraz częściej kierownicy dążą do tego aby pracownik dał z siebie wszystko, dlatego też starają się opracować odpowiednią strategię motywacji do pracy.

  Motywacja jest podstawowym elementem i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /16 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ocen pracowników

   

  System ocen pracowników jest narzędziem opiniowania pracowników w celu zwiększenia efektywności jego pracy. Ocena pracownika obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty organizacyjnego funkcjonowania poszczególnych osób i odpowiada na pytanie: czy i w jakim stopniu pracownik „pasuje” do konkretnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA INFORMACJI W PROCESACH MOTYWOWANIA

   

  Każdy człowiek buduje obraz swojej sytuacji i ocenia ją na podstawie

  własnego doświadczenia, intuicji, korzystając z informacji docierających z zewnątrz. źródła informacji są różnorodne, podobnie jak formy, w jakich do nas docierają.

  wykorzystują informacje w procesach motywowania pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBY CZŁOWIEKA A MOTYWACJA DO PRACY

   

  Podjęcie przez człowieka pracy zawodowej daje okazję do przeżywania

  nowego typu kontaktów społecznych. Czujemy się pracownikami określonej firmy, członkami małej grupy pracowniczej i grupy zawodowej. Praca daje również

  możliwość zaspokojenia innych, wcześniej ukształtowanych potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA NAGRÓD I KAR

   

  Jakie warunki powinny być spełnione, aby zwiększyć skuteczność

  oddziaływania nagród i kar na zachowanie pracowników`?

  Szczególnie ważne jest uzyskanie zgody co do kategorii zachowań zasługujących

  na nagrodę lub karę oraz rodzaju i wielkości odpowiadających im wzmocnień.

  surowe. ilość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACYJNE ZNACZENIE NAGRÓD I KAR

   

  Organizacyjne nagrody i kary są ważnymi narzędziami motywacyjnego

  oddziaływania na zachowania pracowników. Związane są głównie z wynagradzaniem oraz możliwościami awansu. Funkcja nagród polega na kształtowaniu lub utrwalaniu zachowań służących osiąganiu celów organizacyjnych. Kary ukierunkowane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PODEJŚCIA DO MOTYWACJI

   

  Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system

  oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do

  podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych

  z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu mógłby powodować ograniczenie aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

   

  Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach. Najczęściej rozumie

  się przez nie stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. W tym

  rozumieniu jedni ludzie mają większą motywację do pracy, inni do uprawiania

  sportu, a jeszcze inni do prowadzenia dyskusji na dowolny temat. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

   

  Poprzez tworzenie projektów związanych z umożliwianiem pracownikom

  zarówno wzajemnej i indywidualnej motywacji do efektywniejszej pracy jak również z systemami opracowanymi zgodnie ze specyfiką i potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa . Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /8 430

  praca w formacie txt

Do góry