Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Firma komputerowa IBM

   

  IBM jak wiele innych firm, które powstały na przełomie XIX i XX wieku był firmą, w której po ojcu rządy przejął syn. W swej książce “Ojciec i syn. Tak powstał IBM” Thomas J. Watson JR. opisuje historię IBM za rządów swego ojca oraz swoich własnych. Dzięki tej publikacji można się dowiedzieć, co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japońska firma HIGASHIMARU SHOYU

   

  Interesującą strategię, pozwalającą na pełne wykorzystanie najlepszych cech pracowników, zaproponował Japończyk, Toshio Okuno, menedżer odpowiedzialny za produkcję w japońskiej firmie HIGASHIMARU SHOYU, zajmującej się przetwórstwem soi.

  Bodźcem, który skłonił go do poszukiwania nowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /10 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby rozwijania zdolności twórczych pracowników

   

  W rozwijaniu kreatywnych umiejętności pracowników bardzo dużą rolę może odegrać stworzenie zespołów pracowniczych, mających na celu dostarczanie organizacji nowych pomysłów, idei, sugestii, dotyczących najróżniejszych dziedzin działalności organizacji, np. podniesienia jakości produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /12 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacja jako efekt kreatywności

   

  Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) postrzegany przez podmiot przyswajania jako nowy, o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem określonych środków komunikacji.

  Proces innowacyjny rozpoczyna się w momencie, gdy dostrzeżona zostanie rozbieżność między tym, czym organizacja aktualnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kreatywności w zarządzaniu firmą

   

  Podstawowym celem przyświecającym zarządzaniu zasobami ludzkimi jest stworzenie takich warunków pracy, dzięki którym „będą się mogły uwolnić drzemiące w pracownikach pokłady energii i kreatywnośc”1

  Istnieje ścisły związek kreatywności pracowników z delegowaniem uprawnień. Uważają oni, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja kreatywności

   

  Nie ma jednoznacznej definicji „kreatywności” .Termin ten jest stosowany zamiennie z takimi terminami jak twórczość czy innowacyjność.

  Kreatywność to według Krzysztofa J. Szmidta - pedagoga, doktora nauk humanistycznych, prowadzącego treningi twórczości - postawa, styl działania umożliwiający...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ERG

   

  Teoria ERG Claytona Alderfera dzieli potrzeby jedynie na trzy kategorie: egzystencjalne (fundamentalne u Masłowa), dotyczące powiązań (potrzeby związków z innymi ludźmi) i rozwoju (potrzeby osobistej twórczości lub efektywności). Z pierwszych liter angielskich nazw tych potrzeb utworzono akronim ERG. Z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria modyfikacji zachowań

   

  Teoria modyfikacji zachowań, stosuje teorię wzmocnienia do zmiany zachowań ludzkich. Jeżeli kierownik chce zmienić zachowania pracownika, to powinien zmienić skutki tych zachowań. Na przykład ktoś, kto często się spóźnia, mógłby uzyskać motywację do punktualnego przychodzenia (zmiana zachowania)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria oczekiwań L. Portera i E Lawlera

   

   

  Teoria oczekiwań L. Portera i E Lawlera prezentuje procedura postępowania kierowników w celu motywowania pracowników. W teorii tej satysfakcja jest częściej rezultatem niż przyczyną wykonania pracy, a różne poziomy wykonania prowadzą do innych nagród.

  Teoria ta zakłada następujące sekwencje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki mające wpływ na motywację.

   

  Wpływ na motywację odgrywają trzy grupy czynników: odmienności każdego człowieka i jego potrzeb, cech związanych z pracą oraz sposobów i reguł postępowania stosowanych w firmie oddziałujących na pracownika. Te trzy grupy czynników wpływają na siebie i równocześnie na motywację.

  Odmienność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt

Do góry