Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Model cech pracy

  Charakterystyka

  Model Cech Pracy ( JCM ) - "model opracowany przez Richarda Hackmana i Griega Oldhama służący do opisu pracy, której pięcioma podstawowymi cechami są: różnorodność umiejętności, samoistność zadania, znaczenie zadania samodzielność i sprzężenie zwrotne.

  Elementy Różnorodność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dumping

  Charakterystyka

  Dumping polega na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia bądź po cenach niższych takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym. Dumping jest praktyką niebezpieczną, zagrażającą przemysłowymi krajowemu.

  Rodzaje

  Można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca sezonowa

  Charakterystyka

  Praca sezonowa - ustawa nie definiuje pojęcia pracy sezonowej, definicji tej nie zawiera także Kodeks Pracy. Pozostaje zatem odwołać się do powszechnego znaczenia tych pojęć. Pojęcie sezonowy definiowane jest w Słowniku Języka Polskiego jako: właściwy jakiemuś sezonowi, stosowany w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzna stopa zwrotu

  Charakterystyka

  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - Internal Rate of Return) jest jedną ze złożonych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Metody złożone opierają się na stopie procentowej (dyskontowej), przy uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie, inflacji oraz ryzyka. Należy ona do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez partycypację

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez partycypację (uczestniczące) jest jedną z technik motywacyjnych mającą na celu zaktywizowanie podwładnych i realizację potrzeb wyższego rzędu. Pracownik jest włączony do procesu zarządzania i ma wpływ na podejmowane decyzje. Partycypacja pracownicza może mieć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy wykorzystania zasobów wiedzy

  Charakterystyka

  W pracy M.H. Boisota pojawia się koncepcja przestrzeni informacyjnej wiedzy, w której przedstawione są 3 poziomy charakteryzujące możliwości wykorzystania zasobów wiedzy przedsiębiorstwa (1998, s.65).

  Wyodrębnia on trzy aspekty funkcjonalne związane z wykorzystaniem wiedzy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reizm

  Charakterystyka

  Reizm - pojęcie stworzone przez Tadeusza Kotarbińskiego w 1929 r . Twórca rozróżnia dwa rodzaje reizmu:

  Reizm ontologiczny

  Ontologiczna teza reizmu zakłada, że istnieją tylko rzeczy i są one jedynymi indywiduami, z czego wynika jednoznacznie, że nie istnieją byty abstrakcyjne takie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt Manhattan

  Charakterystyka

  Projekt Manhattan (ang. Manhattan Project) uważany jest za jeden z największych naukowo-konstrukcyjnych przedsięwzięć w historii. Jego celem było zbudowanie bomby atomowej, której wykorzystanie miało zagwarantować zwycięstwo aliantów w II Wojnie Światowej i doprowadzić do pokoju na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lyndall Fownes Urwick

  Lyndall Fownes Urwick był jednym z najwybitniejszych angielskich przedstawicieli szkoły klasycznej. Nie ma jednak jednoznaczności co do chronologicznej i merytorycznej klasyfikacji dorobku Urwicka. Ten sam problem pojawia się przy określeniu do jakiego nurtu powinien być zaliczany: uniwersalistycznego czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość

  Definicja

  Tożsamość to pojęcie z dziedziny nauk matematycznych oznaczające taką zależność między zmiennymi, która jest zachowana dla wszystkich wartości zmiennych (Hal R. Varian, Mikroekonomia..., str. 646).

  Przykłady praktyczne

  Aby lepiej zrozumieć istotę podanej wyżej definicji, poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt

Do góry