Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Badania testowe

   

  Badania testowe stosuje się podczas rekrutacji. Używa się ich zazwyczaj do wstępnej selekcji, zwłaszcza wtedy, gdy lista kandydatów do pracy jest długa. Z reguły testami posługują się firmy zagraniczne, ale ostatnio coraz częściej sięgają po nie również firmy polskie. Testów używa się także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /10 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPUTEROWE ASSESSMENT CENTER

   

  Czy komputer może zastąpić rekrutującego? Na pewno nie! Może on jednak dostarczyć dodatkowych informacji o zatrudnianym kandydacie i dopomóc w oszacowaniu jego przydatności do obsadzanego stanowiska. Komputer bowiem, nie dysponując ani tak zwanym wyczuciem, ani intuicją, charakteryzuje się ogromnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja i rekrutacja pracowników

   

  Szczególne miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi przypada selekcji i rekrutacji pracowników. Celem tego procesu jest dobór takich pracowników, którzy najlepiej realizować będą plany firmy, przy czym dążeniem organizacji powinno być stworzenie im takich warunków, które gwarantują im maksymalny rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /9 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces planowania zatrudniania

   

  W zależności od fazy, w jakiej znajduje się firma, określać należy zadania dla jej pionu personalnego. Tak więc w okresie przygotowawczym i na starcie pion ten powinien zająć się przede wszystkim planowaniem obsady personalnej na okres późniejszy, zarówno na szczeblu menedżerskim, jak i na innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANIE KARIERY

   

  Ostatnim aspektem utrzymania zasobów ludzkich jest planowanie kariery. Niewielu ludzi dąży do zdobycia kariery zawodowej w jednym zakładzie pracy czy na jednym stanowisku. Niektórzy zmieniają stanowisko w ramach organizacji, inni zmieniają organizacje. Często cierpi na tym zarówno pracownik jak i firma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWANSE,PRZENIESIENIA , KARY I ZWOLNIENIA Z PRACY

   

  Możliwość awansu często służy jako poważna zachęta dla kierowników do podnoszenia efektywności, a awanse są najbardziej znaczącym sposobem wyrażania uznania za taką efektywność. Przeniesienia służą różnym celom. Stosuje się je do zapewnienia pracownikom szerszego doświadczenia i do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA EFEKTYWNOŚCI

   

  Po przeszkoleniu pracowników i wprowadzeniu do pracy ocenia się wyniki ich działalności. Ocena wyników jest to formalna ocena ,na ile sprawnie pracownicy wykonują swoją pracę. Ocenę przeprowadza się raz na pół roku albo raz na rok. Jednym z jej celów jest powiadomienie pracownika o tym, jak się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /7 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONALENIE I SZKOLENIE KADR

   

  Niezależnie od sprawności systemu selekcji większość pracowników wymaga dodatkowego szkolenia. Programy szkolenia zmierzają do utrzymania lub podwyższenia wydajności pracy na obecnie zajmowanym stanowisku, a programy doskonalenia dążą do rozwijania umiejętności potrzebnych do przyszłych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR KADR

   

  Celem procesu selekcji /doboru kadr/ jest uzyskanie od kandydatów informacji, które pozwolą przewidzieć jak mogą się oni sprawować na proponowanym stanowisku i ostateczne zatrudnienie najbardziej obiecujących kandydatów.

  Metoda doboru kadr opiera się na dwóch podejściach-jako uwiarygodnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKRUTACJA ZASOBÓW LUDZKICH

   

  Rekrutacja /nabór/ jest to proces przyciągania jednostek do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. Jej celem jest dostarczenie dużej liczby kandydatów spośród których kierownicy będą mogli wybrać potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Jednym z pierwszych działań w procesie rekrutacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /2 441

  praca w formacie txt

Do góry