Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wywiad telefoniczny jak element selekcji wstępnej

   

  Jak już wcześniej ustaliliśmy selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników organizacji i dokonywanie wyboru najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko pracy. W wyniku przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej zgromadziliśmy pewną liczbę ofert od osób zainteresowanych podjęciem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłoszenie prasowe jako element rekrutacji zewnętrznej

   

  W przypadku podjęcia decyzji o metodzie rekrutacji zewnętrznej najbardziej efektywnym sposobem przyciągnięcia potencjalnych kandydatów będzie zamieszczenie ogłoszenia prasowego. Gdy przeprowadzamy segmentową akcję rekrutacyjna naszą ofertę musimy skierować do takich kanałów informacyjnych, o których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekrutacja zewnętrzna.

   

   

  Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W zależności od rodzaju rekrutacji, mogą nas interesować bądź “wszyscy”, czyli cały rynek pracy, bądź określony jego “wycinek” (segment). Istnieje kilka rodzajów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody rekrutacji

   

  Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację takiej liczby kandydatów, aby zaistniała możliwość ich racjonalnej selekcji. Decyzja o rekrutacji jest ustalona na podstawie planu personalnego.

   

  W procesie rekrutacji mamy do czynienia z jej dwoma rodzajami: szeroką (ogólną) i segmentową...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /5 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKORZYSTANIE METOD SELEKCJI W FIRMACH POLSKICH

   

  Celem procesu selekcji kandydatów do pracy jest wybór spośród osób ubiegających się o dane stanowisko tej, która najlepiej będzie wykonywała powierzone zadania. Dla realizacji tego celu stosowane są różnego rodzaju techniki diagnozy i prognozy. Diagnoza, czyli opis aktualnych kwalifikacji zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTERNATYWY SELEKCJI KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

   

  Jeśli systematycznie planujemy zatrudnienie, to możemy orzec, czy zwiększone zapotrzebowanie na pracowników ma charakter trwały czy jedynie przejściowy. Zamiast zatrudniać nowych ludzi w sytuacji chwilowego niedoboru, lepiej zastanowić się nad innymi, mniej kosztownymi rozwiązaniami. Są to: praca w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkluzje praktyczne

   

  Konkluzje praktyczne dotyczące osób zajmujących się doborem i selekcją mają na celu ustrzec przed dokonywaniem nietrafnych ocen, podejmowaniem błędnych decyzji, przy czym należy podkreślić, że błędna decyzja to nie tylko przyjęcie do pracy nieodpowiedniej osoby. Odrzucenie oferty kandydata...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad szczegółowy

   

  Osoby prowadzące wywiad, które nie miały możliwości wcześniejszej analizy dokumentów, dokonywali rzetelniejszej oceny przydatności kandydata do pracy. Przeglądanie dokumentów i analiza zawartych w nich informacji przyczynia się do wyciągania wcześniejszych konkluzji o predyspozycjach do pracy. Od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /5 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List rekomendacyjny

   

  List rekomendacyjny jest szczególnie kontrowersyjnym narzędziem. Typowy list nie ma określonej ściśle formy. Proszący o list zwykle przedstawia niewiele wskazówek dotyczących tego, co chciałby w tym liście znaleźć. Większość listów opisuje dyspozycje rekomendowanego, podkreślając motywację i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życiorys

   

  Życiorys jest formą przedstawienia danych biograficznych. Osoby analizujące te dane narażone są na wiele zniekształceń powstających podczas ich lektury. Chciałabym tutaj wskazać na możliwości osłabienia rzetelności życiorysu jako metody doboru poprzez popełniane błędy atrybucyjne. Jeden z tych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt

Do góry