Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Stres

  Charakterystyka

  Stres jest napięciem odczuwanym, gdy trzeba podjąć ważną decyzję, martwieniem się z powodu nie układających się stosunków z ludźmi, niepokojem w pewnej sytuacji czy strachem wobec zagrażającego niebezpieczeństwa.

  Krótki, intensywny stres może być czasem motywujący lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /6 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia skali produkcji

  Charakterystyka

  Ekonomia skali produkcji jest pojęciem z zakresu mikroekonomii - ukazuje zachowanie, a właściwie reakcję kosztu jednostkowego produkcji względem rozmiarów tejże produkcji , wskazuje jednocześnie na korzyści płynące w produkcji masowej.

  Pojęcie to mówi nam, że w miarę zwiększania w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alimenty

  Charakterystyka

  Alimenty - świadczenie w pieniądzu lub naturze wynikającego z obowiązku alimentacyjnego. Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 128). Generalną zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne

  Charakterystyka

  Cel to przyszły stan rzeczy, który chcemy osiągnąć, innymi słowy zamierzenie. Cel wyraża sens istnienia danej jednostki. W odniesieniu do instytucji cel oznacza przedsięwzięcie ustalone w sposób formalny. Cele zawsze wynikają z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P. Weibela

  Charakterystyka

  Weibel zastosował w swoim badaniu analizę profilowaną oraz jednowymiarowy dychotomiczny test klasyfikacyjny.

  Opublikował on wyniki analizy 72 przedsiębiorstw, z czego 36 było wypłacalnych a 36 niewypłacalnych. Wszystkie te przedsiębiorstwa były klientami jednego z dużych szwajcarskich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zespołu

  Charakterystyka

  Zespoły są nieodłączną cechą każdej organizacji i każdej zbiorowości jednostek. Są one czymś więcej niż po prostu

  sumą jednostek które je tworzą, a jednocześnie nie są prostymi elementami i ułamkami większej całości jaką jest

  organizacja. Zespół to grupa społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja historyczna

  Definicja

  Generalizacja historyczna - pewne swoiste uogólnienie historyczne, mające charakter statystyczny lub ogólny. Od praw nauki wyróżnia się tym, że podmiot twierdzenia posiada określone pewne ramy czasowo-przestrzenne. Zazwyczaj do określenia tych ram wykorzystywane są pojęcia historyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie międzywydziałowe

  Charakterystyka

  Planowanie międzywydziałowe jest hasłem stosowanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym czyli takim które wytwarza produkty z wykorzystaniem zasobów pracowniczych jak również środków produkcji. Produkty te są sprzedawane na zasadzie pełnej odpłatności. Przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gainsharing

   

  Gainsharing oznacza podział korzyści wynikających z lepszej performance pomiędzy pracodawcę i pracowników. Dla przykładu, jeśli dla podwyższenia wydajności zostanie wprowadzona nowa organizacja pracy, wymagająca od pracowników adaptacji i zmiany sposobu w jaki oni wykonują pracę, firma może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaca zespołowa

   

  Wiele, zaszłych w ostatniej dekadzie, zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, takich jak skrócenie łańcuchów decyzyjnych, redukcja szczebli zarządzania oraz koncentrowanie się na procesach, a nie na działaniach w obrębie funkcji, doprowadziły do tego, że firmy kładą coraz większy nacisk na pracę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /2 300

  praca w formacie txt

Do góry