Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zasady oceniania pracowników

   

  Po przeszkoleniu pracowników i wprowadzeniu ich do pracy pojawia się potrzeba oceny ich wyników. Ocena wyników jest to formalna ocena, na ile sprawnie pracownicy wykonują swoją pracę i jakie są ich możliwości. Z wielu powodów niezbędne jest regularne dokonywanie takiej oceny. Jednym z nich jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy rekrutacyjne

   

  Kiedy firma wyrobi sobie już obraz swoich przyszłych potrzeb w dziedzinie zasobów ludzkich, następna faza polega na przyjęciu nowych pracowników. Rekrutacja (nabór) jest procesem przyciągania osób o odpowiednich kwalifikacjach do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. Nierzadko są oni znajdowani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /6 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie innowacjami

  Charakterystyka

  To ogół technik zarządzania mających na celu motywowanie pracowników i zainspirowanie ich do twórczego myślenia w różnych obszarach ich pracy (innowacje produktowe, procesowe i in.)

  W zakresie zarządzania wiedzą najważniejszym elementem jest wspomaganie procesów tworzenie wiedzy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół negocjacyjny

  Charakterystyka

  Przygotowanie i prowadzenie negocjacji to efekt pracy grupy osób, w której każdy posiada określone zadania do wykonania. Osoby te tworzą zespół negocjacyjny i są do niego dobierane nie tylko ze względu na wiedzę, ale przede wszystkim z powodu określonych cech osobowości, umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność

  Charakterystyka

  Produktywność to stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym i rozpatrywanym okresie, do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Zasoby wejściowe, o których mowa, to nic innego jak rozmaite zasilenia systemu i zasoby systemu wykorzystywane do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing strategiczny

  Podstawowe cechy wyróżniające ten typ outsourcingu związane są ze specyficznym podejściem zleceniodawcy do celów i tym samym korzyści zastosowania outsourcingu. Wśród podstawowych założeń wdrażania outsourcingu strategicznego wyróżnia się przede wszystkim:

  możliwość skupienia działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /4 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis stanowiska pracy

  Opis stanowiska pracy stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Właściwe jego przygotowanie umożliwia prawidłową budowę struktury. Opis jest wykorzystywany również w innych obszarach, jak np. rekrutacja czy pracy. Opis stanowiska jest także podstawą do opracowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model związków encji

  Charakterystyka

  Modelowanie danych jako technika, wymaga odpowiedniego ich zorganizowania i dokumentowania, jest powszechnie wykorzystywana w przedsięwzięciach projektowania systemów informacyjnych. Model danych, opracowany na różnym poziomie abstrakcji i szczegółowości, jest podstawą dla późniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko stopy procentowej

  Charakterystyka

  Ryzyko stóp procentowych wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Ryzyko to w odniesieniu do przedsiębiorstwa oznacza, że jest ono narażone na zmiany wartości aktywów, jak i zobowiązań na skutek zmian stóp procentowych. Takie zmiany mają wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /4 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależność między ceną a kosztem

  Charakterystyka

  Uważne przyglądanie się kosztom i temu jak oddziałują one na ceny, a następnie na marże jest dla firmy niezbędne z dwóch powodów:

  po pierwsze; globalna konkurencja, żaden rynek nie jest wolny od nacisku konkurencyjnego, co może spowodować obniżenie marży i negatywnie wpłynąć na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /5 204

  praca w formacie txt

Do góry