Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Umowa na czas wykonywania określonej pracy

   

  Umowa na czas wykonywania określonej pracy. Umowa ta stanowi odmianę umowy na czas określony z tą różnicą ze graniczny termin rozwiązania wyznacza tu przyjęty przez strony czas realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Umowa ta znajduje częste zastosowania przy pracach sezonowych, których cykle można z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa na czas próbny

   

  Umowa na czas próbny. umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę, a jej zawieranie ma charakter fakultatywny i pomyślane zostało jako zabezpieczenie interesów pracodawcy i umożliwienie mu automatycznego rozwiązania stosunku pracy po upływie okresu próbnego. Umowę tę pracodawca może także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIA KTÓRE SŁUŻĄ ZATRZYMANIU PRACOWNIKÓW W FIRMIE

   

  Powinniśmy się zastanowić jakie przyczyny skłaniają ludzi do odejścia z firmy. Informacji na ten temat mogą udzielić pracownicy odchodzący z firmy lecz istnieje ryzyko że nie powiedzą oni prawdziwych przyczyn odejścia, dlatego przeprowadza się ankiety w regularnych odstępach czasu. Najłatwiej o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany zatrudnienia

   

  Plany zatrudnienia powinny obejmować takie kwestie jak:

  rekrutacja – określenie liczby kandydatów, umiejętności, wymaganych podstaw oraz metod pozyskiwania kandydatów,

  utrzymanie – wzbudzanie poczucia przywiązania do firmy w celu zatrzymania cennych pracowników,

  szkolenia i kursy –...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA REKRUTACJI

   

  Rekrutacja następuje na rynku pracy, lecz rynek pracy ulega zmianom reagując na czynniki otoczenia. Źródła rekrutacji zależą od dostępności na danym terenie odpowiednich ludzi, a także charakteru stanowisk do obsadzenia. Możliwość przeprowadzenia rekrutacji pracowników często zależy w równym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEREKRUTYZACJA ZATRUDNIENIA

   

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW

   

  Punktem wyjścia w procesie doboru jest prawidłowe określenie zapotrzebowania na pracowników, tj. określenie ilu i jakich pracowników powinno być zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Decyduje o tym kilka podstawowych czynników:

  poziom techniki i technologii,

  poziom organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE ZADANIA KAZDEGO DZIAŁU PERSONALNEGO

   

  Dział personalny służy wszystkim pracownikom i odpowiada przed naczelnym

  kierownictwem firmy za wdrożenie polityki per­sonalnej w życie. Podstawowym celem tej

  polityki jest połączenie potrzeb dotyczących rynkowego funkcjonowania przedsiębiorstwa z

  sukcesem organizacji.

  Nowoczesna komórka kadrowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zatrudnienia

   

  Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System motywacyjny

   

  Motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w wykonywanej pracy albo pracować tylko na tyle intensywnie by uniknąć reprymendy albo ograniczyć swój wysiłek do minimum, licząc się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /3 517

  praca w formacie txt

Do góry