Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Indukcja eliminacyjna

  Charakterystyka

  Indukcja eliminacyjna jest metoda badawcza polegająca na tym, że wychodząc od dwóch lub więcej przeciwstawnych hipotez , dokonujemy eliminacji nieprawidłowo postawionych hipotez przy użyciu eksperymentu. Zakłada się ,że jeżeli lista hipotez jest wyczerpująca to pośród danych hipotez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /3 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Primavera

  Zastosowanie

  Coraz więcej firm uświadamia sobie, że wdrożenie projektami|zarządzania projektami pomaga poprawić standardy działania organizacji. Rozwiązaniem dla nich jest oprogramowanie Primavera, które ułatwia i usprawnia realizację projektów.

  Siedem obszarów, które obejmuje P. pozwala na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /3 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment

  Charakterystyka

  Eksperyment polega na manipulowaniu zmiennymi w celu pomiaru ich efektów przy eliminacji lub kontroli innych zmiennych mogących wpłynąć na interpretację badanych relacji przyczynowych. Zmienne, których wpływ jest ustalany nazywa się zmiennymi niezależnymi (przyczynami) a mierzone efekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność ekonomiczna systemów informatycznych

  Charakterystyka

  Zagadnienie efektywności jest, przez współczesnych kierowników, utożsamiane z obszarem efektywności ekonomicznej. Takie zawężenie spojrzenia na funkcjonowanie wybranego podsystemu przedsiębiorstwa wynika z potrzeby uproszczenia analizy, ale też w istotny sposób zubaża jej wyniki, mogąc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /6 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania G Weinricha

  Charakterystyka

  G. Weinrich poddał badaniu 44 niemieckie wypłacalne przedsiębiorstwa, którym przeciwstawił również 44 niewypłacalne. Analizowana grupa była jednorodna z punktu widzenia wielkość przedsiębiorstwa natomiast była różnorodna branżowo.

  Z 28 wstępnie analizowanych wskaźników wybrał 8 i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupowanie stanowisk

  Charakterystyka

  Struktura organizacyjna określa stosowany przez nią podział pracy i pokazuje powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami. Istotnym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest grupowanie stanowisk organizacyjnych według pewnego logicznego układu. Elementy organizacji mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko pogodowe

  Definicja

  Terminu ryzyko pogodowe używa się do określenia ekspozycji działalności przedsiębiorstwa na wahania czynników pogodowych: temperatury (upału i mrozu), opadów (deszczu i śniegu), siły wiatru, itd. (L. Clemmons, Introduction to Weather Risk Management [1] E. Banks [2], Weather Risk Management...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość życia a TQM

  Definicja TQM

  przez jakość|Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy. w rozwoju ludzkości. W normie PN-ISO 8402:1996 r. TQM...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muda

  Definicja

  Muda w języku japońskim oznacza "marnotrastwo". Słowo to określan wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej.

  Muda pojawia się w Gemba, czyli w miejscu wytwarzania - gdzie dodawana jest wartość do produktu.

  Pomiędzy czynnościami przynoszącymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe

  Charakterystyka

  Pod pojęciem ryzyka kredytowego rozumie się prawdopodobieństwo nie wypełnienia przez kontrahenta warunków jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Inna definicja mówi, iż ryzyko kredytowe to ryzyko zmian wartości kapitału własnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt

Do góry