Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Linie kariery zawodowej

  Kolejna forma analizy własnego rozwoju może mieć następującą postać: rysujemy poziomą linię obrazującą bieg naszej pracy zawodowej, zaznaczony latami pracy, a nad tą linią nakreślamy krzywe obrazujące cztery najistotniejsze składniki kariery:

  -1-2-3-4-5-6-7-8-9-itd.--» Czas kalendarzowy

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH A EFEKTYWNE ZACHOWANIE W ROLACH ZAWODOWYCH

  W dzisiejszym świecie w sposób poniekąd naturalny wzrasta techniczna wiedza zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej. Menedżerowie potrafią dokonywać skomplikowanych obliczeń, opracowywać wyszukane plany marketingowe i użytkować skomplikowane programy komputerowe. Są dobrze merytorycznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY I PROBLEMY ROZWOJU ZAWODOWEGO

  Rozwój zawodowy można też określić trochę inaczej, niż to powyżej zrobiliśmy, mianowicie jako sekwencję rozwiązywania kolejnych problemów, które pojawiają w trakcie naszej kariery. Schein (1978) opracował listę uporządkowanych w grupy problemów zawodowych, które - według niego - są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się - podstawa szkolenia

  Przedstawiona powyżej argumentacja, tłumacząca potrzebę i cele oraz treści szkolenia w przedsiębiorstwach, jest chyba wystarczająca. Żeby jednak prowadzić działalność szkoleniową w uzasadniony i mądry sposób, należy lepiej poznać proces uczenia się. Pominiemy tu wszelkie techniczne opisy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA SZKOLENIOWA W FIRMIE

  Nowoczesne zarządzanie kadrami rozpoczęło się właściwie od szkolenia pracowników. Można powiedzieć, że Polska w chwili obecnej to kraj organizacji uczących się, tj. takich, w których szkoleniem objęte są zarówno same organizacje, jak i poszczególni ich uczestnicy. Główne nurty tego szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA KIEROWNICTWA

  1. Możliwość skoncentrowania się na swojej prawdziwej roli, a więc możliwość lepszego zarządzania.

  2. Odciążenie, niezajmowanie się szczegółami, uniknięcie przepracowania.

  3. Możliwość skoncentrowania się na zadaniach, których nie można aktualnie delegować lub które może wykonać tylko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

  Kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy wszystkich szczebli często zadają sobie pytanie: „Czy jestem dobrym kierownikiem?” Osoby, które pragną piąć się w górę i w przyszłości stać się menedżerami z prawdziwego zdarzenia, pytają z kolei: „Czy mam predyspozycje, aby efektywnie pełnić rolę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚCI I FORMY SZKOLEŃ JAKO ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY GOSPODAROWANIA

  W związku ze wzrastającą konkurencją na rynku, zwiększającą się liczbą przedsiębiorstw mających rozmaite trudności i coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami wobec nich szkolenia ukierunkowane są obecnie przede wszystkim na kształcenie umiejętności gospodarowania kadrami pracowniczymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

  •    Lepsza integracja z przedsiębiorstwem: możliwość wypowiedzenia się, bycia poinformowanym, uczestniczenia w wypracowywaniu decyzji.

  •    Szacunek dla siebie: być docenionym i szanowanym.

  •    Stopniowe uniezależnianie się: czuć się odpowiedzialnym, pokazywać własne ograniczenia i słabości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWANIA

  Kierownik w zespole pełni rolę reprezentanta interesów organizacji. Sposób sprawowania przez niego władzy ma niezwykle ważne znaczenie dla efektywności działań podległych mu pracowników. Dlatego też dobry kierownik to ten, który: dostarcza swoim podwładnym poczucia siły, a nie poczucia niemocy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 729

  praca w formacie txt

Do góry