Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka systemu Just in time

   

  System "Just in time"

  Powstanie systemu “Just in time” (JIT) związane było z dążeniem przedsiębiorstw do osiągnięcia jak największej elastyczności i szybkości w zaspakajaniu potrzeb potencjalnego klienta. Specjaliści od systemów zarządzania wciąż prowadzą otwartą dyskusję czy pojęcie JIT...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /8 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja systemów zlecania.

   

  Zlecanie jest podstawowym działaniem wykonywanym w trakcie międzywydziałowego planowania produkcji. Wyróżnić można dwa systemy zleceń: zlecenie według zapasów normatywnych oraz według wzorcowych wyprzedzeń1. Pierwszy z tych systemów polega na podejmowaniu decyzji o zleceniu produkcji na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie zadań produkcyjnych

   

  Zadania produkcyjne ujęte są w planie rocznym i dotyczą poszczególnych wyrobów finalnych. Po aktualizacji tychże zadań przedsiębiorstwo przystępuje do ich realizacji w dwojaki sposób, w zależności od tego czy mamy do czynienia z produkcją tzw. „do magazynu” czy „na zamówienie”. Produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele planowania operatywnego.

   

  Podstawowym celem powinno być spełnienie wymagań klienta w związku z zamówionym asortymentem, wielkością i terminem dostawy. Od strony producenta jest to również racjonalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i minimalizacji zapasów. W efekcie chodzi o to, żeby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy planowania produkcji

   

  Planowanie produkcji można zilustrować jako dwa powiązane ze sobą układy. Pierwszy związany jest z zakresem planowania:

  1. ogólnozakładowy,

  międzywydziałowy,

  wewnątrz-wydziałowy,

  drugi zaś „czasowy” rozróżnia planowanie długookresowe, gdzie podejmuje się strategiczne decyzje o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie produkcji i planowania produkcji.

   

  „Produkcja jest pierwszą i najważniejszą fazą procesu gospodarowania. Jest świadomą, celową i zorganizowaną działalnością ludzi, polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych i świadczeniu usług dla zaspokojenia ich potrzeb. Warunkiem prowadzenia produkcji jest połączenie w jednym miejscu i czasie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola controllingu w zarządzaniu produkcją

   

  W dobie nowoczesnego zarządzania produkcją nie może zabraknąć tak ważnego instrumentu tegoż zarządzania, jakim jest controlling. W dzisiejszych czasach sterowanie zarówno procesami produkcyjnymi, jak i całą działalnością przedsiębiorstwa musi wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /21 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl produkcyjny

   

  CYKL SZEREGOWY

  Przedstawiony cykl produkcyjny szeregowy przedstawia cykl leczenia osoby po przebytym zawale serca. Cykl ten praktycznie dla każdej hospitalizowanej osoby z takim schorzeniem jest inny, dopasowany do jej indywidualnych wymogów. Pewne operacje występują w każdym przypadku, pewne operacje się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniczne środki produkcji

   

  Firma dysponuje terenem o powierzchni 1,75ha. Na powierzchni tej znajduje się sześć budynków:

  - biurowiec o powierzchni 200 m2

  - hala produkcyjna nr.1 o powierzchni 350 m2

  - hala produkcyjna nr.2 o powierzchni 250 m2

  - magazyn półproduktów i materiałów o powierzchni 600 m2

  - magazyn wyrobów gotowych o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OTOCZENIA I STOPNIA (wewnętrznego)

   

  Badania i rozwój.

   

   

   

  Zapasy materiałowe ograniczają się tylko praktycznie do utrzymania niezbędnych ilości lekarstw i innych środków medycznych.

   

  Wyposażenie techniczne.

  Na oddziale wewnętrznym znajduje się sprzęt medyczny potrzebny do prowadzenia działalności tegoż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 949

  praca w formacie txt

Do góry