Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Biznes plan i jego funkcje

   

  Biznes plan ma służyć przezwyciężaniu fikcji planowania, pasywnego charakteru planowania, ma być podstawą do wzmożenia określonych przedsięwzięć i działań mających na celu poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Biznes plan jest potrzebny przed założeniem nowego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /4 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling

   

  Controlling jest elementem zintegrowanego i elastycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Controlling to proces sterowania określonymi procesami w przedsiębiorstwie nastawiony na dobry wynik przedsiębiorstwa poprzez właściwe planowanie informacji, właściwe zasilanie w informacje i właściwą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka i jej rodzaje

   

  Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw, a więc logistyka jest to system steriowania i regulacji przepływu przedmiotów materialnych (dóbr ekonomicznych) i informacji w układzie dostawca- producent- odbiorca. Istotą logistyki są stany ruchu i spoczynku wszystkich form przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /4 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek obrotowy

   

  Majątek obrotowy przedsiębiorstwa stanowią zapasy: materiałowe, produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych. Zapasy materiałowe i produkcji niezakończonej to zapasy produkcyjne (materiałowe).

  W przedsiębiorstwie handlowym występują: zapasy towarów, zapasy materiałów o charakterze pomocniczym np...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /7 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie

   

  Postęp techniczny oznacza zmianę danego poziomu techniki na wyższy, przy jednoczesnym spełnieniu 4 kryteriów: 1. Technicznego – lepsze właściwości techniczno-eksploatacyjne musi charakteryzować nowy poziom techniki; 2. Ekonomicznego – wyższym poziomem techniki jest ten, przy którym łączne nakłady na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział pracy w przedsiębiorstwie

   

  Polega na dzieleniu procesu produkcyjnego na wydziały, oddziały, linie produkcyjne i inne.

  Formy podziału: koncentracja, specjalizacja, dywersyfikacji.

  Podział pracy w przedsiębiorstwie kształtuje się pod wpływem innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych.

  Innowacje technologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /6 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

   

  Jest to ta dziedzina, która dominuje w gospodarce przedsiębiorstwa i która określa jego ofertę rynkową.

  Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest kryterium według którego dzieli się przedsiębiorstwa na: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe.

  Innym kryterium podziału przedsiębiorstw jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne

   

  Zarządzanie strategiczne - istotą jego jest przewidywanie w perspektywie wieloletniej przyszłych stanów przedsiębiorstwa jak i procesu ewolucji jego funkcji zarządzania.

  Zarządzanie strategiczne charakteryzuje się całościowym, zintegrowanym przewidywaniem przyszłości zastawionym na zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

   

  Funkcje zarządzania muszą być realizowane na każdym poziomie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Na najwyższym szczeblu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa największe znaczenia mają funkcje:

   1. Zarządzania strategicznego;

  3. Organizowania;

  Funkcja motywowania i kontroli ma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i zarządzanie produkcją

   

  W tradycyjnej fabryce materiały większą część czasu czekają na swój proces produkcyjny jako zapas lub produkcja w toku. Wymaga to dużej przestrzeni produkcyjnej związanej z przechowywaniem materiałów jak również z samym procesem produkcyjnym np. taśma produkcyjna wymaga zazwyczaj dużej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt

Do góry