Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

   

  Każdy kto myśli o powołaniu przedsiębiorstwa musi zadecydować i wybrać określoną formę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa, zdecydować jaka najbardziej nadaje się do: rodzaju działalności, przewidywanej wielkości przedsiębiorstwa.

  Alternatywność wyboru odnosi się do: formy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał

   

  Kapitał to wartość, która ma zdolność do wzrostu i umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, która jeżeli jest efektywna to zapewnia zwrot i przyrost kapitału, jeżeli jest nieefektywna powoduje zmniejszenie się kapitału.

  Kapitał jest częścią zasobów przedsiębiorstwa, należy do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór instrumentów motywowania

   

  Konstrukcja bodźców powinna spełniać następujące warunki:

  1. Stawiane pracownikowi najemnemu cele powinny być współmierne do oczekiwanego wynagrodzenia; 2. Kierownik musi mieć umiejętności i wolę rzetelnego oceniania stopnia realizacji celu przez pracownika najemnego i w zależności od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota motywowania

   

  Funkcja motywowania polega na oddziaływaniu na pracowników przedsiębiorstwa przy pomocy odpowiednich środków i metod w celu wywołania ich działań zgodnych z celami i zadaniami przedsiębiorstwa oraz ich własnymi potrzebami. System motywowania ukierunkowuje działalność pracowników.

  Celem motywowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie operatywne

   

  Planowanie operatywne to podział zadań ogólnych na cząstkowe i przydzielenie ich poszczególnym wydziałom, oddziałom, liniom, ogniwom, stanowiskom pracy. Polega na przydzieleniu środków umożliwiających wykonanie zadań. Podział zadań wymaga harmonogramu ich wykonania w czasie.

  Plan operatywny jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie bieżące

   

  Planowanie bieżące to proces dokonywania wyboru i wyznaczenia celów krótkookresowych przedsiębiorstwa oraz środków i sposobów wykonywania zadań na podstawie właściwie skonstruowanej i stosowanej motywacji. Wiąże się ono z zarządzaniem strategicznym, wypełnia treścią zarządzanie strategiczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna i zarządzanie

   

  Struktura organizacyjna stanowi sieć komórek, linii powiązań między nimi dzięki którym i przez które przepływają informacje będące podstawą podejmowania decyzji tj. zarządzania przedsiębiorstwem.

  Typowe struktury organizacyjne przedsiębiorstwa:

  1. Funkcjonalne – polegają na tworzeniu komórek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

   

  Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to skład elementów (jednostek organizacyjnych) i relacje (połączenia) między nimi wynikające z pionowego i poziomego podziału pracy w przedsiębiorstwie.

  Pionowy podział pracy oznacza oddzielenie (separację) funkcji kierowniczych (zarządczych) od funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /3 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota oceny i rodzaje oceny

   

  Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa to ustalenie stopnia realizacji jego celów i zadań uwzględniające warunki ich osiągania. Ocena to nie jest jednorazowy akt a proces ciągły. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji w przedsiębiorstwie wymaga zawsze oceny, przynajmniej oceny intuicyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia koncepcji ciągłego doskonalenia procesu zarządzania tj. koncepcji lean management

   

  We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo które chce osiągnąć sukces powinno nastawiać się na ciągłe doskonalenie swego systemu zarządzania. Jest to koncepcja systematycznego, niekończącego się procesu racjonalizacji zarządzania całym przedsiębiorstwem, tego co dzieje się w jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /5 512

  praca w formacie txt

Do góry