Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Gotowość urządzeń produkcyjnych

  Charakterystyka

  Analiza produkcyjna gotowości maszyn i urządzeń to przedstawienia jej struktury z punktu widzenia przygotowania do produkcji i zaangażowania w procesie produkcyjnym, oraz ustalenie liczby niewykorzystanych jednostek produkcyjnych.

  Gotowość produkcyjną oblicza się:

  współczynnika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja

  Charakterystyka

  Aukcja jest jedną z form zorganizowanego rynku zawierania transakcji kupna-sprzedaży na towary handlowe i wymagają bezpośredniego lub pośredniego obejrzenia przedmiotu transakcji. Są organizowane w formie publicznego przetargu, podczas którego sprzedający ma szansę uzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja

  Charakterystyka

  Definicja - wypowiedź informująca o znaczeniu danej nazwy, sposobie jej rozumienia w danym języku. Ustalenie znaczenia nazwy przez wprowadzenie definicji to to samo co ustalenie jej pojęcia.

  W budowie każdej definicji można ustalić trzy człony:

  definiendum - to wyraz definiowany...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda project finance

  Charakterystyka

  Metoda Project Finance to metoda , która dotyczy finansowania usług publicznych i projektów przemysłowych, sama zaś nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza „finansowanie projektu”.

  Do realizacji tego projektu tworzy się specjalną spółkę celową , która na zrealizowanie inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego

  Charakterystyka

  Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego (wewnętrzny, kontynentalno-japoński) - system nadzoru i kontroli nad korporacją funkcjonujący w kontynentalnej Europie oraz w Japonii.

  Główne założenia

  Głównym założeniem tego systemu jest oparcie się na bankach, jako instytucjach, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekonstrukcja

  Charakterystyka

  Termin ten powstał w 1960 roku i jest związany z filozofią Francuza Jacques’a Derridy (1930-2004).

  Jacques Derrida

  Jest on twórcą i promotorem dekonstrukcji w dziedzinie filozofii i badań literackich, napisał ponad 50 książek. Był dyrektorem badań w École des Hautes Étudies w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza potencjału kadrowego organizacji

  Potencjał pracownika (ang. employee's potential) jest łącznym działaniem zarówno cech jak i kompetencji konkretnego zatrudnionego, a więc jego:

  zdrowia, zdolności, wiedzy ogólnej i zawodowej, umiejętności praktycznych, poziomu rozwoju moralnego, motywacji do pracy i ciągłego rozwoju osobistego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko polityczne

  Charakterystyka

  Ryzyko polityczne wiąże się ze sposobem interwencji rządów w poszczególnych krajach, zarówno w sferze całej gospodarki, jak też również oddzielnych sektorów. W rezultacie kreuje ono prawdopodobieństwo wystąpienia takich zmian w strukturach gospodarczych w skali makro i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.03.2012 Znaków /6 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENPV

  Charakterystyka

  ENPV (economic net present value) -ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i

  korzyści; jest to suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści [także

  społecznych (a więc wliczamy tu efekty zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.03.2012 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja procesów

  Rozwój podejścia procesowego

  Pojęcie systemu oraz tzw. procesowe nie są nowymi pojęciami wprowadzonymi przez ISO. Trzeba mieć świadomość, że podejście to istniało już wiele lat przed powstaniem norm serii 9000. Niektóre firmy konsultingowe wdrażały już systemy jakości zgodne z ISO 9001:1994...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /4 476

  praca w formacie txt

Do góry