Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zadania przedsiębiorstwa:

   

  1. Zaspokajanie określonych potrzeb społecznych tj. produkować to co potrzebne, 2. Zaspokajanie potrzeb pracowników najemnych, 3. Korzystne oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na środowisko naturalne, 4. Dostosowanie wielkości struktury i jakości produkcji do zmieniającego się popytu , upodobań i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie przedsiębiorstwa

   

  Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy prowadzący działalność w dziedzinie produkcji lub usług zaspokajający cudze potrzeby, który ma osobowość prawną, odrębność ekonomiczną i który realizuje określoną wiązkę celów i zadań.

  Kategorie odrębności przedsiębiorstwa:

  1. Odrębność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /3 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele przedsiębiorstwa

   

  1. Model neoklasyczny związany z neoliberalną koncepcją funkcjonowania systemu gospodarczego – cechy: najważniejsza jest maksymalizacja zysku; potencjał kadrowy jest nastawiony na maksymalizację korzyści ekonomicznych; przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej działa w miarę ustabilizowanych warunkach;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka akcyjnea S.A.

   

  Spółka akcyjnea S.A. – cechy: do utworzenia jest niezbędny kapitał =100 000 zł; w momencie jej zakładania nie musi on być zebrany w całości, wystarczy termin w którym zostanie zebrany; publiczna subskrypcja akcji + ochrona interesów uczestników akcji; kapitał w formie pieniężnej lub aportu; utworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z o.o.

   

  Spółka z o.o. – cechy: ma osobowość prawną co oznacza, że występuje w niej pełne rozdzielenie majątku i odpowiedzialności materialnej spółki i wspólników; wymaga zgromadzenia minimum kapitału = 4000 zł; kapitał może być w formie pieniężnej lub wniesiony w formie aportu; powołanie jej do życia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki komandytowe

   

  Spółki komandytowe – cechy: zaliczana jest do spółek osobowych, ale stanowi pośrednią formę między spółkami osobowymi i kapitałowymi; wyróżnia ją to, że przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem wobec wierzycieli spółki i przynajmniej jeden ma odpowiedzialność ograniczoną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki jawne

   

  Spółki jawne – cechy: określona przez kodeks handlowy; powstaje jak spółka cywilna w oparciu o pisemną umowę w której określone są te same co dla spółki cywilnej elementy; podlega rejestracji w rejestrze handlowym; nie ma osobowości prawnej, ale ma jej cechy co oznacza, że może nabywać prawa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki cywilne

   

  Spółki cywilne – cechy: powstaje w wyniku zawarcia umowy pisemnej przez wspólników; umowa taka zawiera: cel gospodarczy, czas trwania, sposób prowadzenia działalności, rodzaj i wysokość wkładów wspólników, zasady udziałów wspólników w zysku i w wyrównywaniu strat jeżeli powstaną, przewidziane reguły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa państwowego

   

  Przekształcenie formy własności dokonuje się przez sprzedaż części lub całości majątku przedsiębiorstwa innym podmiotom prawno-organizacyjnym. Zasadniczo są dwie drogi przekształceń własności z okazji prywatyzacji: 1. Kapitałowa – dokonuje się przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa

   

  Główne przyczyny upadłości: niegospodarność – nie potrafi poradzić sobie z wymogami gospodarności, marnotrawi środki; niedostatek przedsiębiorczości – za mało ruchliwy na rynku; za wielki ryzykant.

  W wyniku tego występują w przedsiębiorstwach różne stany krytyczne, wówczas należy: możliwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /5 346

  praca w formacie txt

Do góry