Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metodyka

  Charakterystyka

  Rozróżnienie wąskiego i szerokiego znaczenia pojęcia metodyki podkreślono min. w pracy pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego [1]. W szerokim ujęciu metodyka została przedstawiona jako całościowy tok postępowania zawierający: charakterystykę obszaru badań, bazowy plan badań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie cenowe

  Charakterystyka

  Strategie cenowe:

  to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Strategie cenowe przedsiębiorstwa określają odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce umiejscowić swój markowy produkt na rynku i realizacja jakiego celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces magazynowania

  Cele procesu 1 Cele procesu magazynowania Cel - efektywne przechowywanie towarów - magazynowanie służy do przechowywania środków wykorzystywanych w poszczególnych procesach; Cel - szczegółowe ewidencjonowanie towarów na stanie magazynu - dzięki poszczególnym zadaniom wykonywanych w magazynie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /15 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA PRAC PLANISTYCZNYCH.

   

  Jednostka gospodarcza podejmuje samodzielne decyzje dotyczące rodzaju i zakresu opracowania planu. Plany służą potrzebom własnym podmiotu gospodarczego a często informacje zawarte w biznes planach są wymagane przez banki przy ubieganiu się o kredyt. Podstawą do sporządzenia planu jest zbadanie popytu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia marketingowa

   

  Strategia marketingowa – obejmuje dystrybucję, politykę cen oraz aktywizację sprzedaży. Przedsiębiorstwo wykorzystuje różne kanały dystrybucji, może prowadzić sprzedaż bezpośrednią w sieci sklepów firmowych lub korzystać z usług pośredników. W ramach polityki cen należy uzasadnić konieczność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWOT

   

  SWOT - analiza ( oznacza mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia przedsięwzięcia). Celem tej analizy jest określenie mocnych i słabych stron które oznaczają wewnętrzne uwarunkowania firmy oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia zewnętrznego. Silnymi stronami firmy mogą być zasoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie rynku zbytu.

   

  Punktem wyjścia jest konsument jego potrzeby i oczekiwania. Na wielkość popytu konsumpcyjnego ma wpływ wiele czynników takich jak : moda, indywidualne preferencje użytkowników, cena, jakość towarów, oraz dochody pieniężne ludności. Klient decyduje o przyszłości firmy.

  Zysk jest tworzony jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKT I JEGO CECHY.

   

  Każdy nabywca szuka dla siebie istotnych korzyści takich jak: użyteczność, przyjemność itp. Producent powinien znać upodobania nabywców oraz przyczyny dla których kupują określone produkty. Nabywcy interesują się podstawowymi cechami produktów do których należą :

  cechy fizyczne ( wymiar...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZNES PLAN I JEGO ELEMENTY.

   

  Biznes plan jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie i jest narzędziem efektywnego zarządzania firmą.

   

  Funkcje biznes planu:

   

  Funkcja wewnętrzna dla kierownictwa firmy, która służy do rozwijania pomysłów związanych z prowadzeniem firmy oraz do oceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /6 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PLANOWANIA.

   

  W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania, lecz w zależności od rodzaju planu, od wielkości podmiotu gospodarczego stosuje się różne metody:

  a)Metoda bilansowa- polega na zestawieniu w postaci bilansu zadań planowanych i środków niezbędnych do ich wykonania. Metodę tą stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry