Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój organizacyjny

  Charakterystyka

  Rozwój organizacyjny- długookresowy proces następujących po sobie zmian, zarówno w organizacji, jak i jej otoczeniu.

  W zależności od kierunku zmian wyróżnia się:

  rozwój oceniany pozytywnie - POSTĘP rozwój oceniany negatywnie - REGRES brak jakiegokolwiek rozwoju -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja

  Charakterystyka

  Nieobecność usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona, zwłaszcza w miejscu pracy. Jest to zjawisko wpływające negatywnie na firmę, gdyż dezorganizuje pracowniczy harmonogram i redukuje rzeczywisty czas pracy. Kodeks Pracy to prawny dokument, który reguluje wymiar absencji pracownika w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /4 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność dochodowa popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność dochodowa popytu - jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro (dobra) do względnej zmiany dochodu (D.Begg 2003, s. 127). Elastyczność dochodowa popytu mierzy zatem jego reakcję na zmiany dochodu przy założeniu, że cena danego dobra i ceny innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.04.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście funkcjonalno-wzorcujące

  Charakterystyka

  Wyróżniamy trzy podejścia organizatorskie: opisowo-ulepszające, funkcjonalno-wzorujące oraz diagnostyczno-funkcjonalne.

  Podejście funkcjonalno-wzorujące opiera się na pytaniu: czemu służy system organizacyjny? Możemy to tłumaczyć jako określenie funkcji, celów i zadań badanego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalna opłata celna

  Charakterystyka

  W warunkach wolnego handlu do gospodarki może zostać importowana dowolna liczba zgłaszanych przez popyt dóbr, nie wpływając poprzez to na poziom ceny światowej.

  Dzieje się tak w gospodarkach o niewielkich potencjałach. W sytuacjach w których import stanowi znaczny odsetek światowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen w monopolu

  Charakterystyka

  Sytuacja w gospodarce, w której występuje monopol charakteryzuje się tym, iż określony produkt lub usługę w danym kraju lub na danym obszarze zapewnia jedna firma (np. lokalna elektrownia lub gazownia). Znamienną cechą zarządzania cenami w sytuacji monopolu jest to, iż wyznaczając ceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kosztów transakcyjnych

  W tym podejściu funkcjonowanie przedsiębiorstwa rozpatrywane jest jako problem kontraktowania. Problem ten wiąże się ściśle z wyborem pomiędzy nabywaniem pojedynczych dóbr i usług od niezależnych, wyspecjalizowanych jednostek na rynku a wytwarzaniem takich dóbr czy usług we własnym zakresie. Wymiana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport pośredni

  Charakterystyka

  Większość przedsiębiorstw rozpoczynających eksport wybiera rynek, który najbardziej przypomina ich rynek macierzysty. Podobieństwo sprzyja bowiem utrzymaniu tych samych produktów i innych elementów marketingowej kompozycji. Sąsiednie rynki są też bliższe kulturowo. Eksport do sąsiadów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze symulacyjne

  Charakterystyka

  Scenariusze symulacyjne - za ich pomocą przeprowadza się ocenę wartości dokonanych wyborów decyzji strategicznych. Te decyzje różnią się od siebie pod względem siły oddziaływania otoczenia na przedsiębiorstwo.

  Etapy stosowania

  Proces opracowywania scenariuszów symulacyjnych składa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt

Do góry