Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja

   

  Organizacja: (w sensie atrybutowym/instrumentalnym, rzeczowym/instytucjonalnym, czynnościowym)

  wg T. Kotarbińskiego to pewna całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości.

  wg K. Bolesta-Kukułka to uporządkowany układ wzajemnie powiązanych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dobrego planu wg T. Kotarbińskiego

   

  elowość

  wykonalność

  niesprzeczność (czynność następna wynika z wcześniejszej)

  operatywność ( łatwy w zrozumieniu i opanowaniu jego treści)

  racjonalność (oparty na rzetelnej wiedzy)

  elastyczność (dopuszcza zmiany w trakcie jego realizacji)

  optymalna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podfunkcje planowania

   

  kontrolna – konfrontacja planów z rzeczywistością, ujawnienie odchyleń i ich przyczyn, umożliwienie korekty

  koordynacyjna – polega na dopasowaniu / dostrojeniu:

  celów p. do tendencji występujących w gospodarce, eliminacja słabych i wykorzystania mocnych stron w potencjale...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu decyzyjnego

   

  pojawienie się problemu

  zebranie informacji

  ustalenie przyczyn powstania problemu (pomocnym narzędziem może być diagram ości ryby = wykres Ishikawy; na gł. Osi zaznacza się problem, a na ościach – przyczyny problemu)

  kreowanie / poszukiwanie rozwiązań (korzystanie z logiki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zarządzanie?

   

  jest coraz bardziej złożone

  w dużych przedsiębiorstwach nastąpiło oddzielenie się funkcji właściciela kapitału od funkcji zarządzania oraz tym samym pojawienie się menedżerów; w MSP zwykle właściciel = menedżer

  menedżer = osoba mająca uprawnienia (władzę), nadane jej przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze możliwych zdarzeń

  Charakterystyka

  Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego. Pomagają one przy planowaniu strategii przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Metody te pozwalają przewidzieć różnego rodzaju zjawiska, które mogą wystąpić w zmieniającym się otoczeniu, co pomoże przygotować się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /4 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie cyklu życia wyrobu

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia jako podejścia metodologicznego występuje w różnych dyscyplinach naukowych. W naukach ekonomicznych cykl życia przeważnie odnosi się do zarzadzania organizacją, technologią, produktem. Cykl życia wyrobu jest zazwyczaj analizowany w aspekcie marketingowym w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Private Equity

  Charakterystyka

  Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.

  Środki Private Equity mogą być wykorzystywane do założenia firmy, rozszerzenia jej działalności, wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

  Charakterystyka

  To ogół działań zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od wydobycia (pozyskania) niezbędnych materiałów, aż po sprzedaż dobra finalnego.

  Zgodnie z podstawową teorią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt

Do góry