Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja kontrolowania

   

  Kontrolne działania w przeszłości i obecnie wykonywano aby:

  graniczyć w procesie produkcji pojawianie się wyrobów złej jakości,

  porównać zadnia planowe z rzeczywiście osiągniętymi wynikami,

  pomierzyć sprawność organizacyjną i ekonomiczną firmy i odnieść ją do wzorców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja Motywowania

   

  Motywowanie -oddziaływanie jest funkcją która ma powodować u zatrudnionych pracowników twórcze angażowanie w realizację misji-celów organizacji. Twórczość pracownika objawia się nie tylko rzetelnym wykonywaniem przydzielonych zadań ale także na poszukiwaniu wszelkiego rodzaju ulepszeń w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik, przywódca, menadżer, lider1

   

  Powszechnie przyjmuje się kilka nazw dla zatrudnionych pracowników sprawujących władzę w procesie zarządzania i organizacji. Najczęściej nazywa się takich pracowników; kierownik, dyrektor, prezes menadżer a sporadycznie; przywódca, lider. O ile nie ma ścisłej definicji tych nazw to jednak nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania od strony klienta

   

  Ludzie korzystający z produktów (wyrobów i usług) oczekują, że funkcje dla jakich są one przeznaczone będą spełniane zgodnie z ich oczekiwaniami (produkty będą wysokiej jakości).

  Klienci pragną mieć wybór produktów aby dokonać oceny i podjąć decyzje o

  ich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy zrobić przed założeniem firmy

   

   

  Firmę może założyć praktycznie każdy, kto dysponuje określonymi cechami charakteru, ma możliwy do zrealizowania pomysł oraz dysponuje początkowym kapitałem. Osoba, która decyduje się na założenie przedsiębiorstwa musi posiadać wszechstronną wiedzę merytoryczną, znać rynek na który chce...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /8 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju

   

  Każdy kraj rozwija się gospodarczo. Czasami są to zmiany bardzo dynamiczne, kiedy indziej tempo rozwoju jest mniejsze. Każdy rozwój pociąga za sobą konieczność dostosowywania się przedsiębiorstw do nowej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy muszą być elastyczni inaczej zostaną wyeliminowani z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kontroli

   

  Proces kontroli:

  ustalenie norm

  dokonanie pomiaru

  porównanie (po zdarzeniu np., po naprawie obuwia; pozwala na ocenę wielkości odchyleń i określenie, gdzie one wystąpiły, jak i dlaczego)

  skorygowanie

  sprzężenie zwrotne (weryfikację norm i celów - w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA I KOMUNIKOWANIE

   

  Komunikacja = procesy porozumiewania się i wymiany informacji.

  Rola komunikacji w zarządzaniu:

  umożliwia kierownikowi kontakty z podwładnymi, z przełożonymi, klientami, dostawcami,...

  informacyjna – przekazywanie wiadomości podwładnym o ich zadaniach i pozyskiwanie od nich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWOWANIE

   

  Potrzeby ludzkie są najistotniejszym czynnikiem motywującym do działania. Przez motywację rozumie się stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Systemy motywowania, czyli oddziaływania na członków p., zachęcanie ich do podejmowania działań dla niej korzystnych i ograniczania lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

   

  Dokonywanie zmian jest koniecznością; zmusza do tego rozwój konkurencji. Ważna jest jednak już także szybkość działania, wyprzedzenie konkurentów, w stosunku do których każde spóźnienie sytuuje firmę na słabszej pozycji. Dokonywanie zmian we właściwym czasie i sprzężenia ich ze zmianami w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt

Do góry