Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie i istota planowania płac w przedsiębiorstwie

   

  Podstawą planowani płac w przedsiębiorstwie są z jednej strony prognozy i plany sprzedażyproduktów i usług, z drugiej zaś kosztów pracy.

  W planowaniu możemy wyróżnić trzy generalne podejścia.

   

  Pierwsze polega na ustaleniu globalnej kwoty środków w skali przedsiębiorstwa oraz przeciętnych płac...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres i rola badań marketingowych w przedsiębiorstwie.

   

  Punktem wyjścia działalności przedsiębiorstwa na rynku są badania marketingowe obejmujące, działalność związaną ż systematycznym gromadzeniem danych i ich analizą w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych. Struktura informacyjna przedsiębiorstwa jest niezwykle złożona:- informacje pośrednie o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie.

   

  Pojęcie marketingu jest najczęściej definiowane jako proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadanych wartości produktów Marketing oznacza wiedzę o tym, jak działać na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy jakości ISO 9000, TQM

   

  Metoda ISO 9000 Opiera się na trzech podstawowych stwierdzeniach

   

  1.Akcent należy kłaść na zapewnienie wytworzenia dobrego produktu a nie na eliminację wadliwie wykonanego produktu,

  2.Każdy pracownik przedsiębiorstwa może i powinien przymusić się do zapewnienia jak najwyższego poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja sprzedaży a public relations

   

  Promocja jest narzędziem marketingowym obejmującym różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców aby go kupili.

  Można określić promocję również jako formę komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania kanałów dystrybucj

   

  Kanał dystrybucji jest to z jednej strony droga, którą jest przesuwany towar od producenta do konsumenta (zmieniając właściciela i kumulujący coraz to nowe wartości użytkowe),z drugiej strony – łańcuch instytucji, za pośrednictwem, których dokonuje się przepływ towarów, usług; informacji na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty i usługi w ujęciu marketingowym.

   

  Produktem w ujęciu marketingowym nazywamy dobro lub usługę zdolną do zaspokojenia ludzkich potrzeb.

   

  Każdy produkt ma cechy wyróżniające go spośród innych da się go opisać i odpowiednio nazwać. Produkty mają też często wyróżniające je znaki towarowe. Produkty różnią się między sobą w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynki działania przedsiębiorstwa w ujęciu marketingowym.

   

  Głównym składnikiem charakterystyki, orientacji rynkowej jako podstawy marketingu jest określony punkt wyjścia podejmowanych działań.

   

   

  Punkt ten oznacza w tym przypadku podmiot lub przedmiot, od którego są rozpoczynane działania na rynku. Podmiotowym punktem wyjścia działań podejmowanych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest marketing-mix ,omówić jego elementy składowe.

   

  Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek noszą nazwę marketingu – mix i obejmują;

   

  Produkt i jego bezpośrednie wyposażenie (m.in. opakowanie)

  Cenę produktu i warunki transakcji

  Kanały dystrybucji, służące do bezpośredniego i pośredniego doprowadzenia produktów do klientów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bierne i czynne podejście do marketingu.

   

  Generalnie można przyjąć istnienie dwóch zasadniczych grup definicji i wykładni marketingowej.

   

  Pierwszy (bierny), wcześniejszy pogląd wyrażał się w określonym marketingu jako proces obiektywnego niezależnego od woli przedsiębiorstwa realizującego sprzedaż produktów lub usług, wynikającego z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt

Do góry