Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Agregat

   

  Agregat - zbiór nieuporządkowanych i nie powiązanych ze sobą elementów.

  Zbiór co najmniej dwóch elementów pomiędzy, którymi w okresie istotnym z punktu widzenia celów analizy nie zachodzą relacje. A jeśli nawet jakaś zachodzi to nie jest ona istotna dla struktury lub procesów występujących w zbiorze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndykat

   

  Syndykat - ściślejsza forma porozumienia kartelowego. Powstaje gdy umocniony na rynku kartel tworzy własną sprzedaż. Tworzy się specjalne przedsiębiorstwo zajmujące się zbytem produktów w przedsiębiorstwach objętych umową kartelową. Nie mają zbywać na własny rachunek -> skutek nieznajomość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartel

   

  Kartel - opiera się na porozumieniu wspólników wszystkich lub prawie wszystkich przedsiębiorstw tej samej branży w sprawie współpracy w określonej dziedzinie, celem zlikwidowania lub ograniczenia konkurencji i zapewnienia pozycji monopolistycznej. Następuje to poprzez zawieranie pomiędzy uczestnikami umów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE CELE INTEGRACJI

   

  Wspólne realizowanie określonego przedsięwzięcia (np. budowa)

  kontrolowanie konkurencji (wspólna polityka)

  wyłączenie konkurencji (wspólne ceny)

  Wykonywanie przedsięwzięć stanowiących dla poszczególnych przedsiębiorstw ich wycinkowe funkcje (zadania)

  Wspólna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY INTEGRACJI

   

  Ekonomiczna - rozumie się wszelkie formy współdziałania przedsiębiorstw oparte na stosunkach rynkowych i odpowiadających im stosunkach cywilnoprawnych

  Ekonomiczno-organizacyjna - tworzenie całkowicie nowego, wyodrębnionego przedsiębiorstwa, będącego wspólną własnością wspólników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja podmiotów gospodarczych

   

  Według formy własności:

  własność państwowa (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych)

  własność komunalna (mienie samorządów terytorialnych)

  własność prywatna osób fizycznych (własność rzemieślników, innych osób fizycznych prowadzących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne przedsiębiorstw.

   

  Przedsiębiorstwa tworzone są na podstawie ustaw, m.innymi :

  Ustawa z dnia 23.XII. 1988r „Ustawa o działalności gospodarczej”

  Wprowadza pojęcie podmiotu gospodarczego, którym może być osoba fizyczna lub prawna. Wprowadza zasadę równości podmiotów wobec prawa. Działalność przedsiębiorstw podlega...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie przedsiębiorstwa

   

  ze względu na intensywność jego zmian:

  -stabilne: stabilność technologii, małe modyfikacje produktu, małe wahania popytu, stabilność instrumentów makroekonomicznych (podatki, cła, kursy walut, kontyngenty rządowe, limity rządowe)

   

  -zmienne: dostrzegalne symptomy zmian, możliwość przewidywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca kierownicza

   

   

  Funkcje typowych czynności i decyzji kierowniczych.

  Kierownicy są planistami, przywódcami, organizatorami i kontrolerami. Są nimi poprzez wykonywanie czynności i decyzji dotyczących tych zadań.

  Kierownicy pracują z ludźmi i poprzez ludzi tzn., że kierownicy kierują podwładnymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność podstawowa a pomocnicza w przedsiębiorstwie.

   

  Produkcja podstawowa dotyczy wytwarzania półfabrykatów i wyrobów gotowych.

  Produkty te stanowią o przynależności przedsiębiorstwa do określonej branży i gałęzi przemysłu lub działu gospodarki narodowej.

  Podstawowymi procesami w przedsiębiorstwie włókienniczym są procesy przędzenia, tkania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt

Do góry