Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Warunki podejmowania decyzji

  Charakterystyka

  Menedżer, stojąc przed wyborem-decyzją, którą musi podjąć, musi brać pod uwagę zarówno rodzaje decyzji jak i warunki, jakie zajść mogą w jego otoczeniu. Gwałtowność i nieprzewidywalność życia gospodarczego wykształciła trzy różne stany, w jakich znaleźć się może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki efektywnej komunikacji

  Charakterystyka

  Komunikowanie się to proces bezsłownego lub słownego przesyłu informacji od jednej osoby do drugiej. Jest niezmiernie ważną częścią pracy zespołu projektowego, gdyż zdecydowana większość zadań jest wykonywana dzięki współpracy kierownika i członków zespołu. Komunikacja między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces promocji gminy

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu

  - zwiększenie zainteresowania gminą Janowo zarówno wśród turystów jak i inwestorów

  - stworzenie atrakcyjnego wizerunku gminy

  - profesjonalne zarządzanie marką gminy

  Cele doskonalenia procesu

  - obniżenia kosztów realizacji procesu o 10% w najbliższym roku,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /22 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja na rynek

   

  Szybko zmieniające się warunki otoczenia muszą znajdować swoje odbicie w rachunku kosztów i wyniku. Controlling powinien zwracać uwagę na zapewnienie wymagań poszczególnych produktów - od konstrukcji przez produkcję, na sprzedaży kończąc.

  Przedsiębiorstwo może odnosić sukcesy, jeśli jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja na klienta

   

  Badania wykazały, że bardzo wiele przedsiębiorstw straciło zdolność kontaktu, dlatego że przywiązywało zbyt dużą wagę do kosztów oraz wyników finansowych zaniedbując swoich klientów. Trzeba zawsze pamiętać, że przedsiębiorstwo może przetrwać osiągając zyski tylko, gdy zaspokaja życzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje

   

  Inwestycje - celowe nakłady skierowane na budowę nowych lub rozbudowę istniejących obiektów majątku trwałego.

  Z definicji wynika, że tworzą one majątek rzeczowy - środki trwałe, służą odtwarzaniu majątku trwałego, jego modernizacji. Ich cechą jest duża kapitałochłonność i odroczone w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co uważamy za środki trwałe?

   

  z punktu widzenia fizycznego są to te przedmioty, które w procesie produkcji zużywają się stopniowo a ich cechy fizykochemicznych nie przechodzą na gotowy wyrób,

  z punktu widzenia finansowego są to przedmioty, których czas funkcjonowania jest dłuższy niż 1 rok, a wartość wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału?

   

  maksymalizację korzyści udziałowców firmy, która może się wyrazić np. stopą zyskowności kapitałów własnych,

  zapewnienie właściwego stopnia bieżącej i perspektywicznej płynności płatniczej (chodzi tu o ograniczenie ryzyka do granic uznawanych za rozsądne).

   

  Dbałość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega podmiotowość przedsiębiorstwa?

   

  Różne Kodeksy Prawa Handlowego różnie definiowały podmiotowość przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach oznacza ono wyodrębnienie z otoczenia.

  Zgodnie z tym podejściem przedsiębiorstwo jest jednostką prowadzącą działalność gospodarczą o charakterze wytwórczym, budowlanym, handlowym, lub usługowym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest przedsiębiorca?

   

  Przedsiębiorca:

  Począwszy od Cantillon’a wszyscy teoretycy ekonomii są zgodni, że przedsiębiorca spełnia istotne funkcje organizatora produkcji tzn. łączenia i kombinowania różnych podmiotów będących w zasięgu oddziaływania tego przedsiębiorcy,

  Wg Schumpetera za przedsiębiorcę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /2 201

  praca w formacie txt

Do góry