Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Rozszerzanie zakresu pracy

  Charakterystyka

  Rozszerzanie zakresu pracy - przeciwieństwo upraszczania pracy ( rozumiane mylnie jako wzbogacanie pracy)

  Sposoby:

  Powiększenie zakresu wykonywanych czynności poprzez scalenie kilku dotychczas wykonywanych na różnych stanowiskach czynności i powierzeniu ich pojedynczemu wykonawcy na 1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja pracownicza

  Absencja pracownicza to nieobecność w pracy (usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona), zmniejsza ona ilość rzeczywistego czasu pracy i z tego powodu jest zjawiskiem niekorzystnym dla pracodawcy. Potencjalna długość absencji jest unormowana przez przepisy prawne - głównie Pracy - regulujące zasady oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeostaza

  Charakterystyka

  Homeostaza( w organizacjach) należy do głównych pojęć, którymi posługują się teorie biologiczne będące jedną z alternatywnych teorii współczesnego przedsiębiorstwa.

  Homeostaza oznacza zdolność automatycznej samoregulacji pewnych podstawowych procesów. Taka samoregulacja (np...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium minimaksowe

  Ogólnie

  Kryterium minimaksowe (Savage'a) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1954r przez Leonarda Savage'a. Kryterium to minimalizuje oczekiwaną przez decydenta stratę, związaną z podjęciem decyzji gorszej niż optymalna, dla pewnego stanu natury. W procesie decyzyjnym wybiera się więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oferta pracy

  Definicja

  Oferta pracy to propozycją zatrudnienia, którą pracodawca kieruje do osób zainteresowanych podjęciem pracy. Celem jej stosowania jest pozyskanie kandydatów do pracy. Wystosowanie oferty pracy jest jednym z etapów procesu rekrutacji.

  Zasady

  Prawidłowo przygotowana oferta pracy powinna zawierać:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy negocjacji

  Można wyróżnić następujące fazy negocjacji:

  negocjacji, negocjacji, partnera negocjacyjnego, porozumienia, negocjacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór wobec zmian

  Charakterystyka

  Rozważając problematykę wdrażania strategii oraz innych działań rozwojowych w przedsiębiorstwach, nie należy zapominać o wpływie zmian organizacyjnych na pracowników organizacji.

  Bariery dla zmian

  Wdrażanie jakichkolwiek zmian spotyka się z różnymi barierami. Z. Mikołajczyk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikropłatności

  Charakterystyka

  System Mikropłatności umożliwia dokonywanie płatności za wirtualny|towary wirtualne, on-line, różnego typu dane, pliki, porady w czasie rzeczywistym oraz jest doskonałym narzędziem pozwalającym na wspieranie różnych organizacji charytatywnych, akcji oraz Fundacji. Poprzez System...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza działalności przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  W określeniu zakresu przedmiotowego diagnozy w działalności przedsiębiorstwa można wykorzystać propozycję definicji przedstawioną przez T. Pszczołowskiego w Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji [1]. Autor określił diagnozę jako rozpoznanie badanego stanu rzeczy przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil ekonomiczny sektora

  Charakterystyka

  Profil ekonomiczny sektora stosuje się w analizie otoczenia konkurencyjnego, które określa warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku i dokonania analizy jego atrakcyjności. Jest sposobem oceny rzeczywistości, w której funkcjonuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt

Do góry