Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Bezrobocie

  Charakterystyka

  Bezrobocie jest to niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących. Bezrobotni stanowią więc część ludności w wieku produkcyjnym .

  Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny wariantów rozwiązań

  Przygotowanie rozwiązań wariantowych oraz ich ocena są jednym z kluczowych działań w projekcie. Dobór właściwego rozwiązania daje możliwość zakończenia projektu sukcesem. Dlatego dużo uwagi należy poświęcić określeniu kryteriów oceny oraz metodom wyboru.

  preferencji|Zasady analizy preferencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy - fizyczno-chemiczne

  Hasło nadrzędne: pracy. Zobacz także pracy - społeczne.

  Rodzaje czynników

  Zasady zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wskazuje Pracy (art.15).

  Czynniki fizyczne Czynniki chemiczne hałas kolory oświetlenie temperatura wilgotność powietrza promieniowanie czas...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /3 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda UMEWAP-85

  Charakterystyka

  Metoda UMEWAP 85P jest jedną z najbardziej znanych i często stosowanych metod wartościowania pracy. Metoda ta została opracowana przez zespół specjalistów kierowany przez prof. Martyniak|Z. Martyniaka. Została zaprojektowana jako metoda uniwersalna, czyli dająca się zastosować zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /9 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie o informację

  Request For Information (RFI)

  Odpowiednikiem tego pojęcia w języku polskim jest zapytanie o informacje. Jest to postępowanie ułatwiające rozpoznanie aktualnego stanu ofert rynkowych usług w rozpatrywanym zakresie, aby możliwości usługodawców uwzględnić w zamierzeniach przyszłego zleceniodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dokumentów składanych do ZUS

  Formularze zgłoszeniowe Formularze zgłoszeniowe płatnika składek ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ? wypełnia się w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany/korekty danych płatnika (z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja systemów jakości

  Współczesna międzynarodowa normalizacja w zakresie systemów jakości bierze swój początek w końcu lat 40-tych, kiedy powstał Komitet Techniczny ISO/TC-69 zajmujący się opracowaniem norm dotyczących metod statystycznych oraz statystycznego sterowania jakością.

  Pierwsze próby rozszerzenia norm...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /5 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena równowagi

  Charakterystyka

  Cena równowagi jest to cena równoważąca rynek. Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania (ilość nabywana) są równe ilości oferowanej, czyli popyt (D) zrównuje się z podażą (S).

  Gdy cena jest mniejsza od ceny równowagi rynkowej, następuje nadwyżka popytu nad podażą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emerytura

  Pojęcie emerytury wiąże się z pojęciem systemu emerytalnego. W Polsce do 1998 roku obowiązywał system repartacyjny ( składki płacone przez ludzi aktywnych zawodowo były podstawą do wypłacenia bieżących świadczeń emerytalnych osobom już niepracującym, problemem było coroczne równoważenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt organizacyjny

  Definicja

  Efekt organizacyjny to całościowe,zorganizowane działanie zbiorowe (zespołowe).Wyraz całościowe oznacza kolektywny zbiór wszystkich, tzn. nie tylko osobowych, realnych, aktywnych i powiązanych więzami organizacyjnymi składników których współdziałanie stwarza szansę na osiągnięcie efektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /2 846

  praca w formacie txt

Do góry