Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie zasobów ludzkich

  Planowanie polega na świadomym kształtowaniu przyszłych zdarzeń, które bez tych działań nie zaistniałyby. Plany można podzielić ze względu na czas ich obowiązywania i szczegółowość (operacyjne, taktyczne, strategiczne) lub funkcjonalnie - ze względu na objęty obszar (plan marketingu, jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja oceny projektów

  Charakterystyka

  Komisja oceny projektów jest to powoływana przez instytucję wdrażającą dany projekt komórka, której zadaniem jest merytoryczna ocena o dofinansowanie|wniosku o dofinansowanie ze strukturalne|środków wspólnotowych lub krajowych.

  Dzięki ocenom komisji powstaje lista rankingowa projektów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAE

  Charakterystyka

  CAE - (ang. Computer Aided Engineering) - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Zastosowanie specjalistycznego

  oprogramowania komputerowego którego zadaniem jest wspomaganie pracy inżyniera w zakresie projektowania konstrukcji wraz z

  wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych opartych o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła systemów społecznych

  Charakterystyka

  Szkoła systemów społecznych powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii socjologii oraz dorobku tzw. psychologii postaci.

  Z wymienionej wyżej psychologii postaci zaczerpnięto pojęcie systemu, który jest rozumiany jako dynamiczny zbiór części wzajemnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /7 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poufność informacji

  Poufność

  Należy zapewnić dostępność (lub brak dostępu) określonych informacji dla zdefiniowanych grup użytkowników.

  Często istnieje potrzeba, aby informacje z pewnego obszaru działania organizacji, nie były z różnych względów przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania i aby tym informacjom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż

  Podaż

  Jest to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny oraz przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (paribus).

  Prawo podaży mówi, że wraz ze wzrostem ceny wzrasta podaż, a w przypadku obniżania się ceny - podaż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List motywacyjny - zasady tworzenia

  Cele

  Pisząc list motywacyjny chcemy zainteresować potencjalnego pracodawcę swoja osobą. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że pracodawcy często oceniają przyszłych pracowników na podstawie listu motywacyjnego. W liście tym uzasadniamy dlaczego staramy się o pracę w danej firmie i na konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia Lizbońska

  Charakterystyka

  Strategia Lizbońska - jej założenia i cele zostały zaakceptowane na szczycie w Lizbonie w 2000 roku. Jej nadrzędnym zadaniem jest stworzenie z Europejska|Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarce na świecie, zdolną do trwałego rozwoju i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykresy sieciowe

  Charakterystyka

  Wykresy sieciowe to grupa metod opracowanych na przełomie lat 50. i 60 dla potrzeb projektów realizowanych przez przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych. Mimo swojego wieku, są wciąż powszechnie stosowane, choć zamiast na kartce, dziś używa się komputerów do ich rysowania. Dwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /5 416

  praca w formacie txt

Do góry