Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Odprawa pracownicza

  Charakterystyka

  Odprawa pracownicza – świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. Bez względu na to czy pracodawca jest instytucją publiczną czy prywatną pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Nie istotna jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowy

  Menedżer liniowy Menedżer sztabowy

  |

  Jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów organizacji, tworzy odpowiedni klimat do rozwoju pracowników, wspiera pracowników, posiada formalne uprawnienia do decydowania wynikające z hierarchii organizacyjnej, w celu osiągnięcia celu przekłada strategie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia potrzeb

  Wprowadzenie

  Odczuwanie potrzeb motywuje do działania. Jednak nie każda potrzeba motywuje w ten sam sposób. Mając do wyboru zaspokojenie potrzeb podstawowych, fizjologicznych, jak np. jedzenie oraz wyższego rzędu, np. drogie ubranie, zwykle w pierwszej kolejności zaspokajamy te podstawowe. Zwrócili na to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /4 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość dostaw

  Charakterystyka

  Zapewnienie pożądanej jakości nabywanych towarów wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod obejmujących między innymi: ocenę jakości oraz jakości, techniczne warunki zakupów, w przypadku nieciągłości potrzeb|zapotrzebowanie na dostawy, i instrukcje|procedury przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie między ISO 9001:1994 a ISO 9001:2000

  <p<bRelacje między

  ISO 9001:1994 a ISO 9001:2008</b</p

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

  <div align="center" <table width"500" border"1"

  <tr

  <td width"50%" valign"top" align"center"<b<font size"2"...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System eProcurement

  Charakterystyka

  eProcurement jest to sposób organizacji procesu zaopatrzeniowego w oparciu o rozwiązania systemowe. Charakteryzuje się zautomatyzowanym obiegiem dokumentów pomiędzy kupującym a dostawcami. Pracownicy we wszystkich jednostkach organizacji mają dostęp do jednolitego systemu obsługującego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność

  Charakterystyka

  Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji.

  Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Możemy mówić o efektywności organizacji, kierownika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Zieliński

  Józef Zieliński urodził się w 1861 roku w Piotrkowie. W 1878 r. ukończył gimnazjum, i wstąpił na wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Za udział w manifestacji studenckiej został wydalony z uczelni. W celu ukończenia studiów w 1888 roku razem z rodziną wyjechał do Paryża. Ukończył je w 1894...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 17025

  Definicja

  Norma ISO/IEC 17025 została opublikowana przez ISO w grudniu 1999 r., jako wynik współpracy pomiędzy ISO i Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Zastępuje on wytyczne ISO 25 i EN 45001. Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Kordaszewskiego

  Charakterystyka

  Metoda Kordaszewskiego należy do metod analitycznych wartościowania pracy. Metody analityczne stosują określone kryteria. Są bardziej czasochłonne od metod sumarycznych, jednak dają dokładniejsze i bardziej obiektywne rezultaty.

  J. Kordaszewski stwierdza, że "przedmiotem wartościowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 915

  praca w formacie txt

Do góry