Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowego marketingu mix

  Charakterystyka

  Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym. Marketing mix to wykorzystanie różnych instrumentów marketingowych do osiągnięcia konkretnego celu. Do tych instrumentów zaliczamy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję.

  Rodzaje

  Na rynku zagranicznym wyróżniamy marketing mix w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Rotacja na stanowiskach pracy polega na planowym zmienianiu określonych stanowisk pracy przez wybranych pracowników lub grupy pracownicze.

  Celem zmiany stanowisk jest przede wszystkim umożliwienie pracownikom rozszerzania już posiadanych kwalifikacji oraz zdobywania nowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Oparta na Wiedzy

  Charakterystyka

  Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorczość

  Charakterystyka

  Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /7 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model warstwowy

  Lisiecka|K. Lisiecka zaproponowała warstwowy model TQM, w którym ukazała cztery poziomy działań:

  filozofię i organizacyjna|kulturę firmy, zasady działania, wybór strategii oraz metody i techniki jej realizacji Lisiecka 2002, s. 184.

  Model ten, podobnie jak House of Total Quality|House of Total...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling menedżerski

  Charakterystyka

  Controlling jest stosunkowo nowym sposobem przeprowadzania oceny funkcjonowania poszczególnych segmentów przedsiębiorstwa. Do realizacji takiego przedsięwzięcia organizuje się specjalne komórki, które zazwyczaj nie mają narzuconego jednego obszaru działania ani stałego składu osobowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządczy aspekt informacji

  Charakterystyka

  W dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami również należy spodziewać się rozwoju, aczkolwiek rozwój ten nie będzie porównywalny do rozwoju technicznego. Pojawiające się możliwości wynikać będą przede wszystkim z pojawiania się nowych narzędzi informatycznych, usprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyscyplina pracy

  Dyscyplina pracy to ogół obowiązków pracowniczych, a także podporządkowanie się pracownika obowiązującym go zasadom postępowania. Obowiązki te mają charakter prawny, ponieważ wynikają z przepisów Kodeksu pracy.

  Obowiązki pracownicze:

  Obowiązek przestrzegania ustalonego czasu pracy: punktualne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /3 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót

  Charakterystyka

  Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

  Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzężenie zwrotne

  Charakterystyka

  Sprzężenie zwrotne - mechanizm oddziaływania w formie bezpośredniej lub pośredniej zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Ideą działania sprzężenie zwrotnego jest dostosowanie kolejnych odpowiedzi systemu na podstawie informacji dotyczących efektów własnego działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt

Do góry