Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

  Charakterystyka

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu, którego rola, szczególnie w przedsiębiorstwach i organizacjach dojrzałych o ustabilizowanej pozycji rynkowej, jest znacząca i niejednokrotnie niezbędna, mogą się różnic w zależności od rodzaju organizacji, w której pracuje. Głównym jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces budowy strategii

  Charakterystyka

  Poniższy rysunek przedstawia schematycznie proces budowy strategii firmy poczynając od etapu formułowania celów i określania aspiracji kierownictwa poprzez etapu analizy otoczenia i przedsiębiorstwa, określania wariantów rozwoju i wyboru wariantu optymalnego. Efektem tych działań jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy w projekcie

  Charakterystyka

  Projekty są złożone z procesów. Procesem nazwiemy serię następujących po sobie działań pozwalających na osiągnięcie określonego wyniku. Procesy są wykonywane przez ludzi. Można je podzielić na dwie kategorie:

  procesy zarządzania projektami, które są zorientowane na opisywanie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w biznesie

  Etyka w biznesie jest tematem dyskusyjnym i jako taki chcemy go potraktować w Encyklopedii Zarządzania. Zachęcamy do wypowiedzi w biznesie|w formie dyskusji. Najciekawsze wypowiedzi będziemy przenosić do głównej treści artykułu.

  Niech za początek dyskusji posłuży stwierdzenie: Etyka w biznesie może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja pośrednictwa pracy

  Agencje pośrednictwa pracy zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami.

  Biura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo strategiczne a negocjacje

  Charakterystyka

  Obecnie coraz większego znaczenia nabiera strategiczne dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Z jednej strony mamy do czynienia z trudnymi warunkami konkurowania w złożonym i dynamicznym otoczeniu, a z drugiej - zapotrzebowaniem na nawiązywanie trwałych, obustronnie korzystnych i opartych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /4 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy schyłkowej

  Charakterystyka

  Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Cechuje ją wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wspomagania decyzji

  Charakterystyka

  Systemy wspomagania decyzji (DSS - Decission Support Systems) zaliczane są do trzeciej generacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Ich rozwój datuje się na lata 80-te i 90-te XX wieku.

  Wspólną cechą systemów wspomagania decyzji i ekspertowe|systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fracht

  Charakterystyka

  Fracht (ang. freight, niem. fracht) – określenie to może oznaczać przewóz towarów lub sam przewożony towar, najczęściej jednak pojęcie to stosuje się do określenia wynagrodzenia należnego przewoźnikowi od właściciela ładunku lub dostarczającego ładunek za dokonanie przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka biznesu

  Charakterystyka

  Etyka biznesu - dziedzina zajmująca się zagadnieniami moralnymi (przekonania, normy, wartości, itp.) występującymi w biznesie.

  Należy zaznaczyć, że etyka biznesu jest terminem o dosyć wielorakim rozumieniu. Różnorodne treści, które przypisuje się etyce biznesu zależą od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /7 460

  praca w formacie txt

Do góry