Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Whistleblowing

  Charakterystyka

  Whistleblowing (ang. gwizdkowy, dmuchający w gwizdek)jest to pojęcie cieszące się coraz większą popularnością, oznaczające specyficzną formę donosicielstwa. Zatrudnieni w tym celu pracownicy odpowiedzialni są za informowanie osób ds. etyki i dyscypliny, o ewentualnych nadużyciach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje wyrównawcze

  Charakterystyka

  Pojęcie operacji wyrównawczych wiąże się ściśle z problemami deficytu i nadwyżki bilansu płatniczego. płatniczy kraju zawsze jest formalnie wyrównany. Więc rzeczony deficyt i nadwyżka oznaczają co innego niż różnica między stroną "Winien" i "Ma" tego bilansu.

  Ciekawą próbę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paternalizm

  Paternalizm

  Paternalizm (łac. pater - ojciec) - wprowadzone pod koniec XIX w. określenie sposobu opieki nad dziećmi i innymi podmiotami nieautonomicznymi wzorowane na zasadzie “surowego, wymagającego i opiekuńczego ojca”. Doktryna ekonomiczna i społeczno- polityczna, charakteryzuje się arbitralnym i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie talentami

  Charakterystyka

  Zarządzanie Talentami wg teorii jest procesem zapewnienia organizacji podaży siły roboczej w skali umożliwiającej wykonanie wszelkich celów strategicznych przedsiębiorstwa zgodnie z wcześniej zaplanowanym schematem. W szerszym ujęciu ZT obejmuje działania organizacji na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia technologii

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia technologii( podobnie jak cyklu życia produktu) odnosi się do faz życia organizmu żywego. Jest to jedna z technik analizy strategicznej, umożliwiającej diagnozę wieku rynkowego technologii, niezbędną podczas planowania portfela produkcji a także budżetu związanego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia

  Definicja

  Hierarchia, obok centralizacji, specjalizacji i formalizacji, jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej. Jest ona rozumiana jako układ wielu szczebli w strukturze organizacyjnej, na którego szczycie znajduje się najwyższy rangą menedżer (lub menedżerowie) odpowiedzialny za działalność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /8 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wspomagania decyzji

  Geneza

  Systemy wspomagania decyzji - SWD (DSS - Decision Support Systems) powstały jako rozwinięcie systemów wspomagania kierownictwa (MIS, EIS, ESS) i są niejako ich nadbudową, uzupełnieniem.

  W odróżnieniu od systemów wspomagania kierownictwa, SWD służy przede wszystkim do rozwiązywania problemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Konieczność analizy ryzyka na stanowiskach pracy wynika z postanowień Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Celem oceny ryzyka na stanowisku pracy jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces

  Proces Podejście procesowe

  Podejście procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania. Jego genezy można upatrywać w klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów produkcyjnych i badaniach ergonomicznych. Rozwój podejścia można obserwować w systemowa|analizie systemowej, dynamice...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt

Do góry