Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zasady projektowania kanałów dystrybucji

  Charakterystyka

  Decyzje dotyczące projektowania kanałów dystrybucji podejmuje producent, hurtownik lub detalista. To, która instytucja może je podejmować, zależy od ich pozycji ekonomicznej, zdolności finansowej, zasobów ludzkich i rzeczowych, prestiżu itp..

  Projektowanie kanałów dystrybucji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.05.2011 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirala jakości

  Definicja

  Spirala jakości jest to model współzależności działań, które wpływają na jakość wyrobu lub usługi od etapu identyfikacji potrzeb do stwierdzenia, czy te potrzeby zostały zaspokojone.

  Początek "obrotu" spirali to działania marketingowe związane z badaniem potrzeb rynku na danym etapie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.05.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POP3

  Charakterystyka

  Protokół POP3 jest protokołem służącym do odbioru poczty nadchodzącej, a także wymienienie się informacjami między użytkownikiem a serwerem. Protokół ten nie tylko umożliwia komunikacje między klientem a serwerem, ale też przechowuje nam wiadomości na serwerze internetowym, jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.05.2011 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja

  Definicja

  Standaryzacja (normalizacja) to działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz BCG - metodyka obliczeniowa

  Charakterystyka

  BCG jest metodą polegającą na graficznej prezentacji przedsiębiorstwa na rynku względem jego największych konkurentów. Opracowana przez Boston Counsulting Group w 1970r. metoda BCG jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod portfolio, będącej bezpośrednim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa związków zawodowych

  Charakterystyka

  Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Podstawowym prawem związków zawodowych jest reprezentacja wszystkich pracowników w zakresie praw i interesów zbiorowych, niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia projektu

  Charakterystyka

  Projekt jako przedsięwzięcie jednorazowe jest obarczony pewnym stopniem niepewności. Zwykle dzieli się go na fazy, aby łatwiej móc nadzorować przebieg. Poszczególne fazy ustawione od pierwszej do ostatniej nazywamy cyklem życia projektu.

  Fazy cyklu życia

  Fazy można wydzielić na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cech

  Charakterystyka

  Teoria cech - zagadnienie z dziedziny psychologii osobowości zakładające, że podstawowymi jednostkami osobowości są cechy, które opisują prawidłowości w postępowaniu człowieka i umożliwiają odnalezienie różnic w działaniu ludzi. Teoria cech zajmuje się zdefiniowaniem podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndykat

  Charakterystyka

  Syndykat jest to rodzaj porozumienia producentów w warunkach rynku oligopolowego, ułatwiające wejscie na rynki międzynarodowe.

  Porozumienie to jest trwałe, w jego skład wchodzą przedsiębiorstwa o podobnej wielkości, działające w tej samej branży i posiadający podobny stopień rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje strategii

  Rodzaje strategii

  W zależności od tego, w jakiej organizacji strategia jest tworzona i wykorzystywana, można wyróżnić następujące jej rodzaje (J. Penc 2001, s.144-145):

  Strategia na poziomie przedsiębiorstwa

  kształtowana przez naczelne kierownictwo, które nadzoruje działania organizacji zajmującej się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt

Do góry